Jdi na obsah Jdi na menu
 

Evropský standard ČS

23. 2. 2010

 

43.     český strakáč

 

 

Pozice


1. typ a tvar těla             20 bodů

 

2. hmotnost                   10 bodů

 

3. srst                           20 bodů

 

4. kresba hlavy              15 bodů

 

5. kresba těla                 15 bodů

 

6. barva                        15 bodů

 

7. péče a zdraví             5 bodů

 

K 1. Typ a tvar těla

Tělo je válcovité, s krátkým krkem a jemnou kostrou. Hlava je krátká a široká. Nohy jsou středně  dlouhé a umožní středně vysoký postoj. Uši jsou silné masité  s délku odpovídající  tvaru těla.

K 2.   Hmotnost 

hodnocení:

 

Kg                     2.50 - 2.74       2.75 - 2.99      3.00 - 4.00

 

Body                         8                     9                  10

 

K 3. Srst

Srst je hustá , pružná, přilehavá k tělu, ne příliš dlouhá.

 

K 4.   Kresba hlavy

Kresba se skládá z motýlku, očních kroužků, skráňových skvrn a kresby uší

 

Motýlek se skládá z trnu a dvou křídel zahrnujících celý čenich a pochopitelně lehce dolní ret. Trn zaokrouhlený na střed hřbetu nosu. Horní ret musí být úplně barevný, oční kroužky uzavřené a stejnoměrně široké, skráňové skvrny jsou volně pod očními kroužky a nespojené s motýlkem  ani s očními kroužky , kresba uší  začíná ostře ohraničená u kořene uší  přechází v zátylku do úhoře .

 

K 5. Kresba  těla 

Kkresba se skládá z hřbetního pruhu, úhoře, boční kresby a kresby pírka. Hřbetní pruh začíná v zátylku a tvoří se stejnoměrný asi 1.5 až 2 cm široký pruh bez přerušení ke kořenu pírka, bez výběžků. Boční kresba se skládá z pěti až sedmi volně ležících skvrn asi 2 až 3  cm průměru na bocích oboustranně stejnoměrně rozložených.

 

K 6. Barva

Jsou uznány tyto barevné rázy:  divoký, železitý, černý, modrý, havanovitý, madagaskarový a želvovinový. Základní bílá barva je čistě ohraničená. Vousy  pigmentované, drápy jsou bílé.

 

K 7.    viz všeobecné

 

Přípustné vady kresby: malý nebo  větší a nestejnoměrný trn; nečistá hlava; nerovnoměrná křídla motýlku; nerovnoměrné, velké nebo malé oční kroužky nebo skráňové skvrny;  nečisté uši; nepravidelný úhoř; lehčí přidružení boční kresby k úhoři; lehká nestejnoměrnost boční kresby;  vysoko položené boční skvrny; lehce žlutavý nádech bílé základní barvy; kresba - barva lehce jiná nebo jinak  barevná skvrna dolní části uší - polovině; bílé chloupky  v kresbě,  barevné rty, pigmentovaný dráp

 

Nepřípustné vady kresby:  chybějící kresba; neúplný motýlek; chybějící skráňová skvrna, chybějící trn; skráňová skvrna spojená s očním kroužkem  nebo s motýlkem; neuzavřené oční kroužky; na spodní čelisti uzavřený motýlek; přerušený uhoř; jen jedna nebo dvě skvrny na jedné nebo obou stranách, při tom smějí z paty k boku přecházet skvrny; víc než tři barevné skvrny na přední části těla kromě hlavy