Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na výstavu Těrchová 2021

27. 9. 2021

Vážení priatelia,

Slovenský Klub chovateľov králikov - Nemecký obrovitý Strakáč a Český Strakáč, Vás srdečne pozýva na Špeciálnu klubovú výstavu.

Výstava sa bude konať v areáli Campingu Belá -Nižné Kamence (Terchovská dolina – cca 20 km pri Žiline).

Program výstavy:

14. októbra 2021  - príchod a ubytovanie všetkých chovateľov

15. októbra 2021  - posúdenie králikov, spoločenský večer spojený s ocenením

16. októbra 2021 – prehliadka výstavy     

 

Výstavné podmienky

 

Klub chovateľov králikov NoS a ČS

organizuje

Klubovú výstavu

14. - 16. 10. 2021

                         V areáli Campingu Belá - Nižné Kamence

 

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstavu organizuje Klub chovateľov králikov  NoS a ČS a prihlásiť zvieratá na výstavu môžu iba členovia klubu a pozvaní priatelia z klubov strakáčov z Českej Republiky . Vystavovať sa môžu len dospelé králiky registrované v roku 2021 a králiky z roku 2020, ktoré neboli ešte ocenené na výstavách organizovaných CSCH.

Prijatie prihlášky bude potvrdené po zaradení zvierat do katalógu.

Vystavovateľ  zaslaním prihlášky zároveň súhlasí s výstavnými podmienkami.

Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

 

Vystavené králiky budú súťažiť – individuálne, resp. kolekcia. Kolekcia môže byť zložená z minimálne štyroch, resp. maximálne šiestich králikov v danom farebnom ráze a druhu. Pridelené body za kolekciu budú tvoriť súčet za štyri králiky s najvyšším bodovým ohodnotením. Králiky v kolekcii môžu byť z rôznych vrhov bez obmedzenia pohlaví.

 

Prihlášky budú prijímané písomne, elektronicky, alebo telefonicky. Uzávierka prihlášok bude v pondelok 11.10.2021 do 14,00 hod. Pozor, prihlášky po dátume  uzávierky nebudú akceptované. 

V prihláške je potrebné uviesť počet vystavovaných králikov podľa druhu a farebného rázu. Prihlášky adresujte na tajomníka klubu:

č.t.: +421 / 914 371 100

e-mail: pavol.kucej @conti.sk

adresa: Ing. Pavol Kucej, Jilemnického 419/13, 020 01 Púchov

 

Výstavné poplatky:

 

  • Katalóg – zdarma

 

Priatelia z českých klubov výstavný poplatok neplatia. Katalógy budú distribuované každému členovi klubu a vystavovateľom,  ktorí sa zúčastnia výstavy, po ohodnotení, spracovaní výsledkov a realizácii katalógov.

 Veterinárne podmienky:

Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Králiky musia byť očkované proti moru králikov a myxomatóze. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom  doklade. V prípade zmeny nákazovej situácie je výstavný výbor oprávnený požadovať splnenie podmienok v súlade s platnými aktuálnymi veterinárnymi podmienkami.

 

Program výstavy:

 

  • Príjem zvierat

 

    14.10.2021 štvrtok od 17.00 – 20.00 hod. 

    15.10.2021 piatok  od 06.30 – 07.45 hod. 

 

  • Posudzovanie králikov (15.10.2021 piatok)

 

    09.00 – 15.00 hod.   

    15.00 – 17.00 hod.   spracovanie výsledkov do katalógu, nahlásenie králikov na 

                                     predaj a predajných cien do katalógu

 

  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov (15.10.2021 piatok)

 

     18.00 – 22.00 hod.  Exteriér campingu (stan)

       

  • Výstava pre verejnosť (16.10.2021 sobota)

 

      08.00 – 10.00 hod. 

 

  • Ukončenie výstavy a výdaj zvierat  (16.10.2021 sobota od 10,00 hod.)

 

      

 

Príjem a výdaj zvierat:

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každý vystavovateľ, alebo ním poverená osoba si zaklietkuje králiky sám, podľa čísel klietok, ktoré obdrží od organizátora výstavy. Zvieratá doručené po stanovenom čase nebudú prijaté. V prípade mimoriadnej situácie a nemožnosti doručenia zvierat načas, rozhodne o prijatí organizačný výbor.

Výdaj zvierat sa uskutoční až po skončení výstavy a uprataní výstavných priestorov.

 

Posudzovanie:

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu chovateľov. Počas posudzovania majú prístup do vyčlenených priestorov posudzovania len delegovaní posudzovatelia, zapisovatelia a  nominovaní členovia klubu, ktorí budú nosiť králiky k posúdeniu.