Jdi na obsah Jdi na menu
 

Terchová 2017 očima posuzovatele

28. 11. 2017

V týdnu, kdy jsme měli odjet na speciální výstavu SVK, byl předseda klubu př. Vacek J. operován a v tomto krátkém termínu nebyla za něj náhrada, takže byla zvolená varianta náš registrátor klubu př. Nykl J. V tomto složení jsme na rychlo odjeli na SVK ,kde mimo jiné byli přítomni členové klubu NoS  z ČR kteří tuto výstavu navštěvují v hojném počtu a tři zástupci klubu ČR ČS a to př. Záhlava L. s přítelkyní a Vokolek  L. a Alice, kteří též prezentovali ČR nejen účastí ,ale  též svými odchovanci, moje osoba bohužel vystavila na této výstavě jen zakrslé strakáče v barvě havanovité.

Vlastní výstava SVK klubu obsahovala 273 ks zvířat:

NoSč 148ks,NoSm 61 ks, NoS hav 4ks, NoS mad(Du) 5 ks,ČSč 21 ks,ČS m 15 ks,ČS hav 7ks, ČS žl 1 ks,ČSčž 4 ks,ČS 3 barevné( dle ČR čž) 4 ks,Z str hav 4 ks.

Vlastní posouzení provedli dle vylosování tito posuzovatelé v určeném pořadí, a to za SVK př. D.Rada, Š.Forberger, Mudr.G.Rácz, M.Hudák a za ČR Vl.Andrlík a J.Nykl.

K NoS expozici mohu jen kladně kvitovat účast chovatelů z ČR nejen svoji poměrně velkou účastí, a tím i spojenou  uspokojivou účast svými zvířaty na  této speciální výstavě, která napomohla k další velmi dobré spolupráci těchto klubů.

Co se týče ČS – barva černá : na naše poměry kratší, menší zvířata ( spíše německého typu), i když na první pohled. Při převažovaní mají hmotnost opravdu 3,50-3,70 kg. Co ještě dodat v druhé pozici jsou to slabší hrudní končetiny , někdy i náznak prošlapů. Ve tvaru nejde přehlédnout slabší ucho , méně otevřené.V pozici srst není připomínek a co se týče kresby umí slovenští přátelé a chovatelé své svěřence připravit k dokonalosti krásy, což prospívá i celkovému vzhledu tohoto plemene. Barva modrá – kvalitní jedinci, případné hodnocení jako u barvy černé. Havanovitý ráz-kvalitní zvířata, ale mírný úpadek oproti minulým létům. Žlutý ráz- jedinec z ČR, nadějný v typu, nepatrné chyby v kresbě. Černožlutý ráz  taktéž  jedinci z ČR. Tříbarevný dle SVK  průměrné kvality. Závěr expozice ukončovali Zakrslí strakáči  havanovití , jako zpestření této zdařilé akce.

Po závěrečném posouzení a udělení titulů na nejlepší jednotlivce nejen  v  plemeni   ,pohlaví a barvě. Následovala společná schůze pro všechny zúčastněné spojená s vyhlášením dosažených výsledků  ,besedou ,občerstvením a kulturním folklorním vystoupením spojeným s tímto krajem. Pro mnoho z nás návštěvníků z ČR nepochopitelná v jakém rozsahu je pořádaná a uskutečněná . Mimo to bylo uděleno na cca 40 ks pohárů , které svoji kvalitou musí vyhodnoceným chovatelům připomínat tento získaný úspěch  po řadu let.

Z našich řad získali  poháry:

Nejlepší 1,0 z ČR  Zstr hav  př. Andrlíka Vladimíra  oceněný  96,0 body

Nejlepší 0,1 z ČR ČSčž  př. Záhlavy Lukáše oceněná 95,0 body

Mimo jiné jako každý rok byl i tento rok věnován pohár českého posuzovatele a to př. Andrlíka Vl. na nejlepší 0,1 ČSč. Této pocty se dostalo př. Ing.Kucejovi  M. na samičku oceněnou 97,0 body.

Co říci na závěr, ctíme si přízně členů tohoto klubu a je jenom na škodu, že se tohoto přátelského setkání nezúčastní více příznivců tohoto plemene, nejen svojí účastí, ale i ukázkou svého odchovu našeho národního plemene. Je pravdou, že v tomto klubu převládají chovatelé NoS , ale je i zajímavá konfrontace posouzení  dle SVK a ČR vzorníku. 

               Vladimír Andrlík