Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zaječov 2015

                          Čsdiv na expozici v Zaječově 2015

020.jpg

Expozice klubu chovatelů ČS Zaječov – Horní Kvaň 2015

První letošní expozice Klubu chovatelů králíků českých strakáčů proběhla dne 6. - 7. 3. 2015 při jubilejní 50. zaječovské výstavě v tamním chovatelském areálu v Zaječově- Horní Kvani.

Na výstavu bylo přihlášeno celkem 47 králíků od 8 chovatelů. Posouzení králíků se ujal předseda a zároveň úřadující mistr klubu, přítel Jiří Vacek. Při posuzování ukazoval přítomným chovatelům přednosti a nedostatky jednotlivých zvířat – takovéto posuzování má pro chovatele velkou přidanou hodnotu. Nejde totiž jen o pouhé posuzování, ale o poutavé školení, které bylo radost poslouchat.

Za expozici byly uděleny celkem tři poháry:

  • Nejlepší 1.0   95,0b   ČS hav  Štefan Rešovský
  • Nejlepší 0.1   95,0b   ČS č     Jan Lachký
  • Nejlepší kol.  284,0b ČS čž     Lukáš Záhlava

 

K jednotlivým posuzovaným pozicím:

Hmotnost zvířat jako celek nedělala problémy. Na výstavě se objevila jak zvířata na spodní, tak i na horní přípustné hranici. U králíků o nízké hmotnosti nevynikne jejich typ, těžší králíci naopak působí příliš mohutným, delším dojmem.  Jako ideální se jevili králíci o hmotnosti okolo 3,75 kg. Vzhledem k úzké souvislosti hmotnosti a typu králíka by proto bylo vhodné, aby se chovatelé snažili do chovu zařazovat zvířata o hmotnosti alespoň
3,5 kg.

Tvarově byla vystavená zvířata bez větších nedostatků, je ale třeba dávat pozor na volnější kůži na prsou u samců. U samic se poměrně často objevovaly laloky.

Pozice tvar již byla částečně zmíněna spolu s hmotností.  U tohoto bodu bych se zastavil ještě s jedním postřehem – tvarem ucha. Ucho je jedním z typických znaků českého strakáče, mělo by být ve tvaru otevřené lžíce (masité, zaoblené, dobře osrstěné), správně nasazené. Tenké a dlouhé uši českým strakáčům nesluší.

Srst byla u většiny posouzených zvířat oceněna menší bodovou srážkou, nebylo vystaveno zvíře vyloženě výborné v této pozici.

U kresby je třeba dávat si pozor na nežádoucí skvrny v přední části těla (okolí zátylku, přední končetiny), vyskytují se králíci s velmi slabým úhořem v zátylku, kdy až pečlivé profouknutí odhalí, že úhoř ještě není přerušen. Některá zvířata měla slitější boční kresbu.

Barva vynikne, když je sytá a bez nežádoucích bílých chloupků.  Chovatelé by si měli dávat pozor na bílé chloupky v lemu uší a v úhoři, občas se objevilo prokvetlé pírko. Bílé skupiny se objevily u některých králíků u kořene uší a v zátlyku.

K jednotlivým vystaveným barevným rázům:

Černých strakáčů bylo vystaveno 14 kusů od 5 chovatelů. Pět kusů bylo prodejných. Na to, že jde o nejrozšířenější barevný ráz ČS, bylo jeho početné zastoupení spíše zklamáním. Za zmínku stojí především samička oceněná 95,0 body přítele Lachkého, která vyhrála pohár na nejlépe oceněnou samici.

Modří strakáči byli vystaveni 4 od tří vystavovatelů, jeden králík byl prodejný.

Jeden chovatel vystavil havanovité strakáče v počtu 9 kusů, 3 samečci byli prodejní. V tomto barevném rázu byl vystaven i nejlépe oceněný samec výstavy, za kterého získal pohár přítel Rešovský.

Následovala neposuzovaná ukázka 3 strakáčů ve žlutém barevném rázu vystavovatele př. Turka. Tento barevný ráz se snaží znovu vzkřísit skupinka několika nadšenců. Jde o běh na dlouhou trať, chovatelé zápolí především s ustálením kresby a barvy. Kvůli velice omezeným možnostem při získávání nepříbuzných zvířat a následné selekci by velice pomohlo, kdyby se chovem tohoto rázu chtělo zabývat více chovatelů. Má někdo zájem?

Expozici uzavírali černožlutí strakáči. Dva chovatelé vystavili 17 zvířat, z toho bylo 9 kusů prodejných. Šest zvířat nebylo pro nízký věk posouzeno. Zbylá zvířata byla ve slušné a vyrovnané kvalitě. Z nedostatků se nejčastěji objevovala nepružná srst a hrubší boční kresba. Z tohoto barevného rázu pochází nejlépe oceněné kolekce přítele Záhlavy, která dosáhla zisku 284 bodů.

O expozici jako celku:

Zaječovští disponují velice dobrým zázemím. Chovatelská hala v Horní Kvani je umístěna ve zrekonstruovaném  objektu bývalého vepřína. Výstavní prostory sousedí s pohostinstvím s velice příjemnou a milou obsluhou. Po posouzení zvířat tak bylo opět možné posedět s místními a diskutovat o chovatelských i mimochovatelské starostech a radostech.

Velké poděkování patří členům ZO ČSCH Zaječov v čele s předsedou Zdeňkem Kořánem za to, jak nás mezi sebe přijali a jak se o nás, jako o hosty, pro celý průběh výstavy starali.

K zamyšlení je počet vystavovatelů, kteří expozici obeslali. Jarní výstavu v Zaječově každý rok jen za sobotní dopoledne shlédne na 500 návštěvníků. Je pochopitelné, že ne každý člen klubu se může výstavy zúčastnit. Na to, že klub registruje přes 80 chovatelů, je účast jen 7 z nich na pováženou. Expozice mají mimo jiné sloužit jako propagace českého strakáče široké chovatelské veřejnosti. Zejména ti z chovatelů, kteří bydlí v rozumné dojezdové vzdálenosti, by se měli zamyslet, zda by pro propagaci svého plemene, chovu, ale i klubu, jehož jsou členy, mohli udělat víc.

O to víc zaslouží poděkování přátelé Hovorka a Lachký, kteří byť z daleka, své králíky vystavili. Přítel Lachký v doprovodu přítele Svítila expozici navíc osobně navštívili a zůstali od samého začátku až do jejího konce.

Nezbývá než si přát, že se na dalších výstavách budeme shledávat v hojnějším počtu.

Tak ať vám dupou, přátelé!

Lukáš Záhlava

Fotografie z expozice jsou k nahlédnutí zde.