Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 1/2014

22. 4. 2014

 

 

OBSAH ZPRAVODAJE

 

 

 

STRANA

PŘÍSPĚVEK

AUTOR

1

Obsah zpravodaje

Jiří Břečka

 

ZPRÁVY Z VÝBORU

 

 

 

 

 

2

25. ledna 2014

Jaroslav Vlastník

 

Výroční členská schůze 22.3.2014

 

 

 

 

 

3

Průběh schůze

Jaroslav Vlastník

4,5

Zpráva předsedy

Jiří Vacek

6

Zpráva jednatele

Jaroslav Vlastník

7,8

Zpráva pokladníka

Jiří Hovorka

9

Zpráva registrátora

Josef Nykl

10

Zpráva kontrolní a revizní komise

Josef Morbicr

11

Vyhodnocení klubových soutěží

Josef Nykl

12

Akce pořádané klubem

Jaroslav Vlastník

13

Česko-neměcké setkání v Poličce

Josef Nykl

14,15

Příspěvek do diskuse

Miloš Mička

16

Básnička

Josef Havrda

17

Usnesení z výroční členské schůze

Ladislav Hrstka

18

Přehled chovných ČS na rok 2014

Jaroslav Vlastník

 

Z VÝSTAV

 

 

 

 

 

19

Expozice ČS Zaječov

Jan Lachký

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

 

 

 

 

20

Naši jubilanti

Jaroslav Vlastník

 

 

VÝBOROVÁ SCHŮZE 25.1.2014 KOLÍN – VLASTNÍK JAROSLAV

Přítomni: J. Vacek, J. Vlastník, J. Hovorka, J. Nykl, J. Lachký, L. Vokolek, J. Morbic, J. Břečka, L. Hrstka Omluven: J. Svítil – nemocen Host: Ing. J. Kratochvíl

Schůzi zahájil Jiří Vacek

 1. -uctění památky minutou ticha za Františka Ambrože z Brna zemřel 17.1.2014

 2. ve věku 86 let. Jan Lachký napíše vzpomínku do chovatele.

 3. -napsáno poděkování ÚV ČSCH v čele předsedovi Kotyzovi

 4. -odepsání na dopis od ÚOKK a pozvání na setkání do Poličky

Jaroslav Vlastník informoval o došlé poště:

 • ukončení členství v klubu na vlastní žadost : Milan Havel, František Ovesný

 • žádost o vstoupení do klubu Jaroslav Hradečný : výborem přijat

 • žádost o povolení expozice klubu ZO ČSCH Zdounky při místní výstavě dne 22.-24.8.2014 posuzování v pátek 22.8. vyřizuje J. Svítil

 • expozice Zaječov : S. Rešovský posuzování - klubový posuzovatel přislíben

 • Josef Havrda napsal básničku o českém strakáči do klubového zpravodaje

Jiří Hovorka informoval o finanční situaci klubu:

 • přišel sponzorský dar od FIDES AGRO, spol. s r.o. ve výši 5000Kč

 • proplacení faktury za registraci 2012

 • celkem v pokladně 38958 Kč

Josef Nykl informoval o registraci celkem : 1350 kusů

Josef Morbicr revizní komise provedli kontrolu pokladních knih a poděkoval Jiřímu Břečkovi za vydávání klubového zpravodaje.

Ladislav Vokolek: určit garanta na každou expozici – napsat jména do 14 dní poslat zprávu z expozice : jednateli nebo J. Břečkovi a vložit na klubové internetové stránky.

Výroční členská schůze:

Poháry ke klubovým soutěžím zajistí L. Vokolek + sehnal sponzora, který přispěje.

 • Pozvat předsedu svazu Kotyzu M. a za ÚOK T. Červinku.

Klub udělí Memoriál Oldřicha Palounka na národní výstavě na nejlepší kolekci českého strakáče bez barevného rozlišování.

Za klub na konferenci ÚOK 29.3.2014 pojede jednatel.

Česko-německé setkání v Poličce:

- Pozvání chovatelů z Německa, Rakouska - J. Kratochvíl a Slovenska - J. Vacek.

- Řešení organizace, propagace klub do červnového čísla Chovatele inzerát na setkání.

- Pozvat i nečleny klubu k účasti.

 • ÚV ČSCH přislíbil 3 poháry pro klubovou expozici a 3 pro místní výstavu + 1 pokud vystaví chovatelé z cizí země. Zbytek čestných cen organizace Polička

 • Návrh vybírat na setkání 500 Kč, návrh na setkání klub přispět 3000 Kč

 • Památeční medaile + fotka ( focení v sobotu )

 • 7.2.2014 př. J. Vacek dohodne vše potřebné s ZO ČSCH Polička.

Speciální výstava Kolín Štítary 1. listopadu 2014

 

Speciální expozice Slavkov u Brna 7. listopadu 2014

 

Výroční členská schůze chovatelů králíků ČS konaná dne 22.3.2014 v Kolíně Obecní Dům.

Schůzi zahájil a vedl př. Vacek J. Současně přivítal přítomné členy klubu, za ÚV ČSCH předsedu Kotyzu Milana a našeho člena viceprezidenta Evropského svazu Ing. Jaroslava Kratochvíla. Bohužel za ÚOK králíku se nikdo nezúčastnil.

Vyzval k uctění památky minutou ticha za zesnulé dva dlouholeté členy klubu Ambrože Františka a Laštovku Zdeňka.

Přítomno 41 členů klubu: Vlastník J., Vacek J., Nykl J., Caha M., Moravec T., Pluhař V., Tuček J., Darius S., Kmošek V., Andrlík Vl., Peták J., Sčebel J., Svoboda Z., Kracík M., Procházka J., Hrabák Z., Tuček F.Turek J., Záhlava L., Rešovský Š., Vokolel L., Svítil J., Dvořák P., Hradečný J., Morbicr J., Pražan Jiří, Pražan Josef, Hrstka L., Kubát M., Kouřil P., Lachký J., Brulík P., Smetana L., Kratochvíl J., Kuchyňka F., Palounek P., Štěpánek Z., Břečka J., Mička M., Hovorka J. a Cásek J.

Omluvilo se 18 členů. Někteří poslali omluvné dopisy nebo telefonicky, většinou ze zdravotních důvodů nebo pracovních se nemohli zúčastnit. Jmenovitě: př. Černý, Havrda, Rajnošek, Kupec, Andrlík V., Kubíčková, Mička T., Mach J., Hamza, Suchý, Rovenský, Sviták, Moulis, Šantora, Samec, Horinka, Martinec, Potůček B. a Potůček M.

Volba komise na usnesení : Hrstka L. a Svítil J. ( odsouhlaseni )

Hlasování o programu, jež každý v předstihu obdržel – odsouhlaseno.

Diskuze: př. Vacek J. : Promluvil o špatné kvalitě ČS Rexe a oslovil členy jestli by byli ochotni chovat rexe a pomoci tím zlepšit kvalitu tohoto rázu strakáče.

 1. př. Vokolek L. : Přednesl básničku o Českém strakáči od př. Havrdy Josefa.

 2. př. Kotyza M. : Poděkoval za pozvání, pochválil spolupráci se zahraničními chovateli a prezentace Českého strakáče při setkáních jako např. v Poličce.

 3. př. Palounek P. :Upřesnit jak přesně Český strakáč má vypadat, kritika na Malého německého strakáče. Podpořit výstavu Lysá nad Labem dobrá prezentace vysoká návštěvnost.

 4. př. Lachký J. : reagoval- Český strakáč z Německa měl přínos - pomohl zlepšit utváření zádě, srst a barvu. Nyní pozor na nižší hmotnost, kresbu a štěpení i v dalších generacích! Zařazovat s rozmyslem ! Sjednotit se k původnímu typu ČS.

př. Nykl J. : souhlasí, ale pozor na prošlap hrudních končetin!

 

 1. př. Svítil J. : Informoval o uveřejnění starých klubových Zpravodajů na internetových stránkách. Možnost oskenovat a uveřejnit všechny čísla. Cásek J. pochválil zveřejnění možnost každého nahlédnout na informace o klubu z minulých let. ( Postupně se uveřejní všechny čísla )

 2. př. Mička M.: 60 let chovám České strakáče takřka 50 let členem klubu. Nespokojenost s nynější kvalitou i před 40 lety byli nestejní, ale nyní ještě více rozbitý.Zařazovat do chovu s rozmyslem nežádoucí vady se drží i 5 generací. Hmotnost v Evropském vzorníku ČS 3,50- 4,00 kg.

 3. př. Morbicr J. : dobrá je propagace v Chovateli články i z místních výstav.

 4. př. Cásek J. : je dobrý dělat svoz zvířat. Př. Vokolek L. rád jsem pomohl pokud mám čas.

 5. př. Pražan J.- možnost se optat na výstavní halu ve Skutči.

 6. př. Smetana L. : možnost expozice ČS v Zábřehu na Moravě termín bývá říjen.

   

                                                                                         Vážení přátelé,                                                                    rok s rokem se sešel a my se opět scházíme zde v Obecním domě v Kolíně na naší výroční schůzi, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulý rok 2013. Řekli si, jak budeme pokračovat v chovu našeho ČS a jakou činnost budeme vykonávat v dalších letech. To vše by mělo dnes zaznít ve zprávách členů výboru a naší diskuzi a vašich příspěvcích. Všechny plánované klubové akce – expozice, výstavy, schůze výboru byly v loňském roce uskutečněny. O těchto akcích, jednáních jste byli informováni v našem klubovém zpravodaji, který se nám zatím daří vydávat. Dále jste informováni o dění v klubu na internetových stránkách. Máme ale problém sehnat potřebný materiál včas – články, fotografie. Byli jsme za to kritizováni některými členy, měli pravdu. Ale když jsem je oslovil, zda by nedodávali patřičné informace, tak odpověděli, že nemají čas navštěvovat akce konané klubem. Je potřeba si dnes určit konkrétní osobu, která bude ochotná napsat zprávu, udělat pár fotek z akcí ČS a zaslat je př. Břečkovi k zveřejnění. Členům klubu bych chtěl poděkovat za obeslání expozic svými králíky, pomoc při posuzování, konání či pořádání výstavy. Mnohdy na úkor rodiny, svého volného času, se zatížením svého finančního rozpočtu. Je škoda, že to jsou jedni a ti samí chovatelé. Na druhé straně, někteří členové se už řadu let žádné akce nezúčastnili a jsou mladší generace. Přitom by mohli získat mnohé zkušenosti, popovídat si se staršími, zkušenějšími chovateli strakáčů o svých problémech. Získat radu, jak co dál dělat ve svém chovu. Porovnat svá zvířata s jinými – poznat na jaké úrovni je sami chovají.Velkým přínosem a propagací našeho ČS jsou články v časopise Chovatel, zprávy o našich expozicích a výstavách. Pokud máte nějaké nápady, zkušenosti, nebojte se je zveřejnit. Přivítal bych, kdyby jste každý napsal o sobě pár řádků, jak jste začínali s chovem ČS, jaké jste získali odchovy, zkušenosti, výsledky na výstavách, kdo a jak Vám poradil. Jakými barevnými rázy jste se zabývali, jak jste se vyrovnali s některými problémy, co a jak by jste si představovali v chovu ČS, v činnosti klubu. Byly by zase nějaké články na naše internetové stránky. Něco co by po nás zbylo pro další generace. O těch členech co odešli, prakticky nevíme nic, těžko se shání záznamy o jejich činnosti. Někteří ani nevíme, že existovali. Ani jak významně se podíleli na vývoji a šlechtění ČS. Přínosem pro náš klub jsou česko-německá setkání. Je to zviditelnění našeho ČS v dalších zemích Evropy a rozšíření jeho barevných rázů. Vloni se uskutečnilo v NSR Amedorfu nad Hannovrem. Zúčastnilo se ho 7 našich chovatelů.Poprvé jsme dostali na tuto akci finanční příspěvek od ÚV ČSCH, za což jim patří poděkování. Hlavní zásluhu na tom měl nový předseda př. Kotyza.                                                                                                                                                                                       Letos po přehodnocení a odborném zvážení, nám poskytla příspěvek odborná komise chovu králíků, za což jim patří také poděkování. Letos se setkání uskuteční u nás v Poličce. Je to nejdůležitější akce letošního roku, přislíbená je účast chovatelů ze Slovenska a Rakouska. Němečtí chovatelé dovezou a vystaví také svá zvířata. Mou povinností je také poděkovat našim sponzorům a členům za zajištění finančních prostředků na činnost našeho klubu a jeho propagaci. Poblahopřát musím těm členům, kteří získali ocenění na výstavách, kteří se nejlépe umístili v klubových soutěžích a budou dnes vyhodnoceni. Poděkovat musím i těm co se zúčastnili, uskutečnili a obeslali letošní první expozici ČS v Zaječově. Byl vystaven ale nižší počet králíků. Je k zamyšlení, proč ji neobeslali blízcí chovatelé. Byla to před léty dobrá volba dělat zde expozici. V návštěvnosti a prodejnosti vystavených zvířat jde o unikátní výstavu s velkým zájmem. Chtěl bych vyzvat členy k větší aktivitě dle možností, pokud jim to čas a finance dovolují obesílat expozice a výstavy alespoň v blízkém okolí svého bydliště. Domluvit se na společném odvozu a bližší spolupráci při šlechtění našeho ČS, zapůjčením kvalitních chovných samců. Stále máme co zlepšovat, odstraňovat vady na našich zvířatech. Vše záleží na jednotlivých členech klubu, jak se jim podaří vybrat do svých chovů co nejkvalitnější jedince. Hlavně v typu a tvaru. Nezařazovat, ani neprodávat králíky, kteří nedosáhli minimální požadované hmotnosti.

  Je potěšitelné, že se zlepšila kvalita ostatních barevných rázů a mnohdy předčí i černé. Přáním nás všech by mělo být, aby se český strakáč líbil co největšímu počtu chovatelů, byl dokonalý ve všech pozicích bodovacího systému, plodný a životaschopný. Zůstal zde ve všech uznaných barevných rázech pro další generace. Není to lehké, členská základna je malá a počet chovatelů barevných rázů je nízký. Je dobré, když už je nejhůř, že se najde parta, která se věnuje danému rázu a odstraňuje problém, který vznikl.

  Přání nás všech je omladit a rozšířit členskou základnu klubu. Je otázka, děláme-li proto vše. Je potřeba oslovovat další chovatele kolem nás, hlavně na výstavách.Bylo by dobré kdybychom si mohli říci na příští VČS, že letošní rok byl jedním z nejúspěšnějších co do získání nových členů. Že jsme ve šlechtění a propagaci ČS udělali maximum a posunuli ČS k úplné dokonalosti.

  Přeji Vám, jistě je to i Vaše přání, aby jste odchovali co nejvíce pěkných kreslených ČS, mohli je předvést – reprezentovat svůj chov na výstavách a akcích klubu. Těšili se z pevného zdraví a z osobních úspěchů i v soukromém životě. Jiří Vacek

 

 

  Zpráva jednatele

Vážení přátelé,

klub chovatelů králíků Českých strakáčů při loňské výroční členské schůzi čítal 76 členů.

Během roku zemřeli dva dlouholetí chovatelé Českého strakáče: 17.6.2013 opustil naše řady přítel Laštovka Zdeněk z Radonic a v letošním roce 17.1. zemřel v 86 letech, do poslední chvíle činný, František Ambrož z Brna.

 

Na vlastní žádost, z nedostatku času, ukončili členství v klubu ke konci roku 2013: Milan Havel z Hlinska v Č. a Ovesný František.

 

Během roku podali žádost o vstoupení do klubu a byli přijati výborem klubu tito členové:

Andrlík Vladimír z Kamence chová ČS č

Darius Stanislav z Božce chová ČS hav, ž

Hradečný Jaroslav ze Zdounek chová Čsm

Kuchyňka František z České Lípy chová ČSč

Pražan Jiří z Hlinska v Č. chová ČS č,m

Sčebel Jiří z Librantic chová ČS či

Štěpánek Zdeněk z Přílep chová ČS č,m

Turek Jiří z Rokycan chová ČS č,m,ž

a nyní Ing. Caha Miroslav z Brtnice chová ČS m,čž

 

K dnešnímu dni má klub 81 členů.

Bude vydán nový aktualizovaný seznam členů klubu, který vyjde se zpravodajem číslo 1/2014.

Přeji hodně štěstí v chovu ČS.

Jaroslav Vlastník

 

 

Pokladní zpráva

 

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás předem všechny pozdravil a popřál Vám hodně zdraví, osobních a chovatelských úspěchů. Nyní Vás seznámím, jak jsme v roce 2013 hospodařili s finančními prostředky. Rok 2013 skončil schodkem, a to z důvodu vyššího vydání finančních prostředků při příležitosti 80-tého výročí založení klubu, které jsme v roce 2013 oslavili. Bylo to vydání za almanach, upomínkové plakáty a plakety.

Příjmy finančních prostředků tvořily členské příspěvky, sponzorské dary a příspěvek od ÚV ČSCH. Tímto bych chtěl poděkovat zprostředkovatelům těchto sponzorů.

Vydání tvořily výdaje spojené s provozem klubu a darů pro oslavence.

V roce 2013 zaplatili členský příspěvek všichni členové klubu. 20 členů klubu zaplatilo navýšený členský příspěvek. Toto navýšení činí 4.050,- Kč. Jsou to př. Záhlava 1.000,- Kč, 500,- Kč zaplatili př. Vokolek, Vacek, Břečka, Svítil, Lachký, Mašek, Svoboda a Hovorka. 400,- Kč zaplatil př. Ing. Kratochvíl a Křemeček. 300,- Kč zaplatil př. Morbicr, Hrabák, Malina, Brulík, Krajkovič a Horynka. 250,- Kč zaplatil př. Gajdůšek, Suchý a Kracík.

Všem uvedeným za navýšený členský příspěvek děkuji. Dále děkuji všem členům za včasné uhrazení příspěvků. Zvláště bych chtěl poděkovat členům, kteří jsou osvobozeni od placení členských příspěvků a to po dovržení 70-ti let a přesto příspěvek zaplatili. Je to př. Vácha 200,- Kč a zesnulý př. Palounek 300,- Kč.

 

Příjmy v roce 2013:

členské příspěvky – 18.000,- Kč

Sponzorské dary: firma DŘEVO TVRDÍK 1.500,-Kč; AGRO-SERVIS KRATOCHVÍL 2.000,- Kč; Spol. FIDES AGRO 5.000,- Kč; př. Vokolek 200,- Kč; ÚV ČSCH 10.000,- Kč; úrok 1,78 Kč; Rozdíl za propagaci v NSR 318,- Kč; Převod peněz ze starého účtu 603,- Kč.

 

Příjmy celkem 35.572,78 Kč

Výdaje v roce 2013:

2 čísla zpravodaje 5.014,- Kč; Almanach při příležitosti 80.výročí 3.197,- Kč; Tisk pamětního listu 2.295,- Kč; Plakety 7.092,- Kč; Čestné ceny-Zaječov 2013 1.932,- Kč; Čestné ceny-Kolín 2013 270,- Kč; Klubová soutěž 2012 2.006,- Kč; Tisk plakátu 700,- Kč; Dárkový balíček+plaketa k 80-tinám př. Mičkovi 1.268,- Kč; Plaketa př. Pražanovi za dlouholetou práci ve výboru klubu 276,- Kč; Dárkový balíček k 70-tinám př. Morbicrovi 452,- Kč; Smuteční kytice př. Palounkovi 1.000,- Kč; Placené webové stránky 508,- Kč; Vydání jednatele 685,- Kč; Vydání registrátora 671,- Kč; Vydání pokladníka 99,- Kč; Jízdné na výborové schůze 2.419,- Kč; Občerstvení delegáta ÚOKCHK 170,- Kč; Příspěvek na vystavená zvířata na EV 2012 př. Gajdůšek, Lachký, Svítil, Laštovka 2.600,- Kč; Vedení účtu+poplatky 1.102,77 Kč; Inzerát v Chovateli – speciálka Slavkov 600,- Kč; Registrace za rok 2012 – ÚV svazu 947,- Kč; Zrušení u IPB Hlinsko 602,56 Kč; Česko-německé setkání propagace 3.000,- Kč.

Výdaje celkem 38.906,33 Kč

Schodek činí 3.333,55 Kč

Finanční prostředky k 1.1.2014 :

Pokladní hotovost: 1.199,70 Kč

Na účtě u České spořitelny Kolín: 36.358,96 Kč

Tímto bych Vám chtěl poděkovat za pozornost a ještě jednou popřát vše nejlepší, hodně pěkných odchovů a ať to kreslí.

Hovorka Jiří 

 

Zpráva registrátora

Úvodem mi dovolte, abych i já Vás pozdravil a popřál Vám mnoho zdraví, Vám i celým Vašim rodinám, protože bez dobrého zázemí a pochopení našich rodin nelze tohoto koníčka provozovat.

V roce 2013 bylo celkem zaregistrováno 1.409 králíků ČS. V černém rázu 1.029 ks. V jinobarevných rázech 381 ks.

Černý ráz

Jinobarevné rázy

Linie 21 – 73 ks

Modrý: S – 97 ks

Linie 22 – 18 ks

Linie 4 – 2 ks

Linie 23 – 95 ks

Linie 6 – 11 ks

Linie 24 – 27 ks

Černožlutí: S – 48 ks

Linie 25 – 33 ks

Linie 5 – 16 ks

Linie 27 – 34 ks

Linie 6 – 5 ks

Linie 28 – 22 ks

Modrožlutý 21 ks

Linie 29 – 13 ks

Žlutý 12 ks

Linie 30 – 62 ks

Divoký 39 ks

Linie 31 – 4 ks

Železitý 22 ks

Linie 36 – 139 ks

Činčilový 2 ks

Linie 43 – 11 ks

Havanovitý 106 ks

Linie 45 – 18 ks

 

P – 58 ks

Přes plemenou knihu bylo zaregistrováno

S – 387 ks

847 králíků ČS

 

Pořadí v registraci:

 1. Smetana Ladislav 77 ks

 2. Lachký Jan 73 ks

 3. Gajdůšek František 70 ks

 4. Machač Jan 64 ks

 5. Kubát Miloslav 53 ks

 6. Ing. Kratochvíl Jaroslav 50 ks

 7. Vacek Jiří 48 ks

 8. Samec Josef 40 ks

 9. Malina Jan 39 ks

 10. Mička Tomáš 39 ks

 

 

Závěrem Vám všem přeji příjemnou cestu domů ke svým miláčkům ČS. Josef Nykl

 

 

 

Revizní zpráva

Vážení přátelé,

předem Vás všechny zdravím a jsem rád, že jsme se opět sešli na naší výroční schůzi v tak hojném počtu 41/81 členů.

Revizní komise v roce 2013 pracovala ve složení: Hrstka Ladislav, Břečka Jiří a Morbicr Josef. Revizní komise se zúčastnila všech výborových schůzí, na které byla zvána.

Kontrola pokladního deníku byla provedena 5.5.2013 při výborové schůzi v Poličce při předávání funkce pokladníka od př. Josefa Pražana př. Jiřímu Hovorkovi.

Byl proveden zápis o předání razítek: č. 2 jednateli a č. 3 pokladníkovi.

Kontrola hospodaření klubu spojená s kontrolou pokladního deníku byla provedena 25.1.2014. Byla provedena kontrola účetních dokladů. Se stavem pokladny Vás seznámil pokladník př. Jiří Hovorka. Revizní komise konstatuje, že pokladní deník a uložení dokladů je přehledné, finanční prostředky jsou účelně vynaloženy. Dík patří pokladníkovi př. Hovorkovi.

Josef Morbicr

 

Klubová soutěž za rok 2013

Černý ráz: Lachký Jan 253,5 b

 1. Smetana Ladislav 243,5 b

 2. Vokolek Ladislav 170 b

 3. Kmošek Vlastimil 141,5 b

 4. Mička Miloš, Pražan Josef 131,5 b

 5. Machač Jan 116,5 b

 6. Gajdůšek František 107 b

 7. Malina Jan 99,5 b

 8. Samec Josef 98 b

 9. Ing. Kratochvíl Jaroslav 93 b

 10. Procházka Josef 84 b

 11. Nykl Josef 83,5 b

 12. Kubát Miloslav 83 b

 13. Dvořák Pavel 78,5 b

 14. Palounek Petr 74,5 b

 15. Andrlík Václav 72 b

 16. Ing. Vlček František 69 b

 17. Ing. Záhlava Lukáš 66,5 b

 18. Vácha Jindřich 55 b

 19. Mička František 54,5 b

Jinobarevné rázy:

 1. Vacek Jiří 210,5 b

 2. Vokolek Ladislav 186 b

 3. Hrstka Ladislav 162 b

 4. Brulík Pavel 95,5 b

 5. Smetana Ladislav 81 b

 6. Svítil Jiří 65,5 b

 7. Darius Stanislav 61 b

 8. Tuček Josef 59 b

 9. Ing. Záhlava Lukáš 58 b

 10. Kmošek Vlastimil 56 b

Memoriál Františka Maříka: 1.místo Gajdůšek František 13,5 b.

2. – 3. místo Smetana Ladislav, Lachký Jan 12,5 b.

Memoriál Mojmíra Dvořáka: vítěz Gajdůšek František za 0.1 94,5 b.

Memoriál Václava Brandy: vítěz Mička Miloš za 1.0 95,5 b.

 

Mistrem klubu za rok 2013 se stává Vokolek Ladislav 356 b.

 

 

Akce pořádané klubem :

 

Expozice ČS Polička + mezinárodní setkání chovatelů ČS

 

              13.-15.6.2014   Expozice ČS Zdounky 22.-24.8.2014

 

Expozice ČS Hlinsko v Čechách 30.-31.8.2014

 

Expozice ČS Slavkov 6.-7.11.2014

 

Speciálka ČS Kolín 31.10.-1.11.2014

 

 

 

 

Mezinárodní setkání chovatelů Českých strakáčů v Poličce

Letošní největší akcí bude česko-německé setkání chovatelů králíků Českých strakáčů, na které přislíbili účast i chovatelé ze Slovenska a Rakouska.

Páté česko-německé setkání chovatelů králíků Českých strakáčů se letos uskuteční 13.-15.6.2014 v chovatelském areálu „Pod pivovarem“ v Poličce. Přihlášky zašlete nejpozději do 31.5.2014 na adresu Vladimír Andrlík, Kamenec 2, 572 01 Polička. Mobil: 732 123 941, e-mail: vladimir@andrlik.cz.

Potřebujeme asi 12 pomocníků na nošení zvířat a zapisování při posuzování. Zájemci hlaste se př. Nyklovi, který také zajišťuje pro vícedenní účastníky ubytování.

 

Nenechte si ujít tuto ojedinělou akci, která se letos koná u nás v Poličce a obešlete tuto výstavu svými nejlepšími zvířaty. V případě problémů s dovozem zvířat se neváhejte spojit s ostatními chovateli a domluvte se na společném svozu. Na místě bude úžasná možnost porovnání zvířat našich i zahraničních. Také můžete navázat nová osobní přátelství a načerpat nové poznatky a zkušenosti.

 

 

 

Předpokládaný program setkání:

13.6. - v 8 hodin posuzování králíků př. Vacek J., Vlastník J., Nykl St., Nykl Jos.. Předpokládané ukončení posuzování ve 14 hodin. Odpoledne přivítání přátel, pohoštění, ubytování.

14.6.- prohlídka výstavy, společné posouzení přivezených zvířat přáteli z SRN, focení. V 11hodin přivítání starostou MěÚ Polička a předání pamětních medajlí, následuje oběd v restauraci „u Otakara“. Odpoledne návštěva u chovatelů př. Miloš Mička Nové Město na Moravě, Nykl Stanislav Oldříš a Nykl Josef Kamenec. Následuje večeře s grilováním na výstavišti a společná beseda.

15.6. - v 10 hodin předání pohárů a čestných cen předsedou ÚV ČSCH př. Kotyzou a př. Ing. Kratochvílem. Rozloučení a odjezd na návštěvu k př. Břečkovi (spojené s grilováním) a př. Ing. Kratochvílovi.

 

Josef Nykl

 

 

Vážení přátelé – chovatelé ČS

22.3.2014 se uskutečnila výroční členská schůze našeho klubu v příjemném prostředí s vyčerpávajícím obsahem jednání, za čež patří poděkování výboru klubu.

Pro mě osobně vždy byla, je a snad i nadále bude účast svátečním dnem a pohlazení na duši ze setkání s dobrými lidmi. U této příležitosti jsem vystoupil s příspěvkem vlastních poznatků z chovu ČS uplynulých 60-ti roků, z čehož jsem 49 roků člen klubu ČS. Za uvedenou dobu jsem poznal mnoho vzácných, dobrých chovatelů, kteří mi doplňovali znalosti a vlastní chov ČS. Za čež s naprostou upřímností srdečně všem děkuji i těm kteří již nejsou mezi námi.

Vážení přátelé – Český strakáč je tak úžasný krasavec, že nedoceňujeme jeho vyjímečnost. Je symbolem celého českého chovatelství. Přesto mi dovolte, abych bilancoval z vlastního pohledu současný stav tohoto krasavce, z čehož v jistých fázích je mi i smutno.

 

Přátelé drazí, náš Český strakáč si nezaslouží, abychom jej každých 20 let zušlechťovali. Původ ČS jistě každý z nás snad dobře zná. Jednalo se o králíka asi tříkilového. Chtěli jsme mít králíka většího. Někteří chovatelé toho dosáhli díky cílevědomému šlechtění. Našli se i tací, kteří využili a zařadili do plenenitby Německého obrovitého strakáče. To se odehrálo zhruba před 40-ti lety. Uplynulo dalších 20 let a jistí chovatelé ČS zařadili do plenenitby Aljašku a králíky vídeňské, aby získané chyby po NOS byly napraveny. Jednalo se zvláště o utváření pánevní partie a středotrupí. No a aby toho nebylo málo, opět po 20-ti letech našeho ČS zušlechťujeme Malým německým strakáčem.

Opět živelnost – je to otázka libovůle jednotlivých našich členů klubu?

Již dnes lze útržkovitě záměr vyhodnotit a to ponížením růstových schopností u našeho ČS, zjemnění kostry a neposledně narušení výrazného a nezaměnitelného typu ČS. Jelikož se jedná o standardní vyšlechtěné plemeno králíků, nikdo nikdy k takovýmto záměrům nedal souhlas a proto ani nevyhodnotil klady nebo zápory. A nikdo z nás není osamocen, jelikož získané nedostatky proniknou postupně do celé populace ČS.

Nový evropský vzorník obsahuje u ČS standard váhy na 10 bodů 3,50 – 4 kg, opět o nás bez nás.

Nereagovala ani ÚOKCHK. Jelikož se jedná o evropskou směrnici, proto pro nás plyne, abychom zvýšení výchozí váhy respektovali. I když jsem se vždy zasazoval, aby standard váhy v dospělosti u 1.0 byl 3,80 – 4 kg a u 0.1 3,60-3,80 kg. Kolik takovýchto hodnot vystavených ČS současně dosahuje?

Z vlastních zkušeností králíky, které registruji, od dvou měsíců stáří pravidelně vážím a musí dosahovati měsíční přírůstek od narození nejméně 0,5 kg a v sedmi měsících musí mít nejméně 3,50 kg, ne-li vyšší váhu, jinak je do chovu nezařazuji.

Přátelé, nikdo z nás není osamocen, střežme standard našeho ČS. Ani já jsem nebyl v chovu osamocen, zušlechťování ČS si vyžaduje trpělivost, skromnost a cílevědomost. Již jsem předeslal, že žádný chovatel není osamocen, přesto je třeba si vytvořit takový tandem jaký jsem měl řadu let zpět, př. Olda Palounek, Pepík Pražan a moje maličkost. Př. Olda Palounek, vzácný poctivý chovatel, jestli je v chovatelském nebi, dělejme to tak, aby z nás měl radost.

Přeji všem členům klubu ČS ať jste opředeni trpělivostí a nepodléháte lehkému rozmaru v zušlechťování našeho ČS.

V Novém Městě na Moravě 25.3.2014 Miloš Mička

 

 

 

 

Vyznání – Josef Havrda

 

České strakáče chováme, protože je rádi máme.

 

Jak k nim láska vzplane, ven se nikdy nedostane.

 

V noci se nám ve snu zdá, jejich kresba nádherná.

 

Motýlek a jeho křídla, uprostřed trn k sobě svírá.

 

Společně pak jsou, krásnou nosní ozdobou.

 

Hlava to je klenot sám, co kresba to drahokam.

 

Kolem očí kroužky jsou, její další ozdobou.

 

Srkáňové skvrny na tváři, kresbu hlavy dotváří.

 

Korunka a barva uší, strakáči tak hezky sluší.

 

Od zátylku po hřbetě, barevný pruh táhne se.

 

Úhoř se mu správně říká, končí až na konci pírka.

 

Na bocích pak skvrny jsou, krásnou těla ozdobou.

 

Není vše jak bychom chtěli, rozdíly jsou mezi všemi.

 

Když se strakáč povede, na duši to zahřeje.

 

Typ to je jak u obrazu rám, neb vybroušený drahokam.

                    A když ten se podaří, radost v očích rozzáří.

 

 

 

 

 

Usnesení z výroční členské schůze, konané dne 22.3.2014

v restauraci Obecní dvůr Kolín.

Bere na vědomí: přednesené zprávy za uplynulý rok 2013.

Ukládá: uspořádat expozice Českého strakáče při pořádaných výstavách:

ZO Zaječov 7.-9.3.2014 – garant Jan Lachký

ZO Polička 13.-15.6.2014 s mezinárodním setkáním – garant Lukáš Záhlava

ZO Zdounky 22.-24.8.2014 – garant Jiří Svítil

ZO Hlinsko 30.-31.8.2014 – garant Josef Pražan

ZO Slavkov 6.-7.11.2014 – garant Jan Lachký

ZO Kolín 31.10.-1.11.2014 – speciálka klubu – garant Ladislav Vokolek

 

Pověřeným garantům ukládá do 14-ti dnů poslat zprávu do zpravodaje příteli Břečkovi.

Zajištění klubového zpravodaje – Jiří Břečka.

Schvaluje vyslání přítele Vlastníka na ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů králíků.

Schvaluje přijmutí nových členů: Andrlík, Darius, Hradečný, Kuchyňka, Pražan ml., Sčebel, Štěpánek, Turek, Ing. Caha.

Vyhlašuje memoriál Oldřicha Palounka při národní výstavě v Lysé nad Labem pro nejlepší kolekci Českého strakáče na kterýkoli barevný ráz.

Schvaluje příspěvek 10.000,- Kč na mezinárodní setkání v Poličce.

Vypracovat reklamní plakát sponzorů, který bude vyvěšen při expozicích ČS – zajistí Vokolek.

 

Ladislav Hrstka

 

 

 

Přehled o stavu chovných ČS pro rok 2014

Hlášení o chovných ČS v klubu na rok 2014 poslalo 76 členů, z toho je jeden bez chovu. Bohužel někteří nereagují a hlášení 5 členů nezaslalo.

Barevný ráz

Chovatelů

Kusů ČS

Průměr na člena

Samců 1.0

Samic 0.1

černý

59

650

11

186

464

modrý

20

132

6,6

45

87

havanovitý

11

109

9,9

33

76

žlutý

5

41

8,2

12

29

madagaskarový

2

44

22

15

29

divoký

5

27

5,4

8

19

železitý

3

12

4

3

9

činčilový

3

16

5,3

6

10

černožlutý

9

71

7,9

26

45

modrožlutý

3

23

7,7

6

17

Celkem

75

1125

15

340

785

 

Chovatelé jinobarevných rázů:

ČS modrý: Branžovský, Brulík, Caha, Cásek, Hradečný, Kmošek, Kouřil, Krajkovič, Lachký, Mach, Morbicr, Peták, Pražan Jiří, Potůček B., Potůček M., Svoboda, Štěpánek, Tuček J., Turek a Vokolek.

ČS havanovitý: Darius, Kracík, Krajkovič, Kupec, Laštovka, Martinec, Plaček, Smetana, Svoboda, Šantora a Rešovský.

ČS žlutý: Darius, Hovorka, Lachký, Morbicr a Turek.

ČS madagaskarový: Břečka a Cásek.

ČS divoký: Černý, Morbicr, Suchý, Vacek a Vlastník.

ČS železitý: Morbicr, Suchý a Vlastník.

ČS činčilový: Svoboda, Sčebel a Tuček J.

ČS černožlutý: Caha, Cásek, Hrstka, Morbicr, Potůček B., Svítil, Tuček J., Vosáhlo a Záhlava.

ČS modrožlutý: Moravec, Vacek a Záhlava.

 

ČS želvovinový není v klubu hlášen žádný.

 

 

 

Expozice ČS Zaječov - Horní Kvaň 2014  


Ve dnech 8. a 9.března uspořádala ZO Zaječov místní výstavu

králíků, drůbeže, holubů a exotů. Již potřetí se chovatelé klubu Českého strakáče vypravili do západních Čech, aby zde vystavili a propagovali ČS. Zaječov nás přivítal krásnými slunečnými dny. Ve výstavním areálu vládla

výborná nálada. Po přivítání představitelem ZO přítelem Zdeňkem Kořánem a ostatními členy, jsme zaklecovali dovezené králíky. Poté následovalo vážení a posouzení.

Posouzení provedli posuzovatelé př.Vacek a Maxa.

Vystaveno bylo celkem 47 strakáčů. A to v barvě černé, modré, divoké, 

havanovité, žluté, železité, černožluté a modrožluté.

Již tradičně dostávají nejlíp oceněni strakáči poháry. První pohár získal přítel Hovorka na kolekci Čs černého, druhý pohár získal přítel Vacek na Čsdiv.

oceněného 95,5 b. a třetí  pohár získala samice Čs černého oceněného 94,5 b. přítele Hovorky.

Následně byly uděleny čestné ceny přítel Vokolek na samce Čsč oceněného 95,5 body a Čsm oceněného 95,5 body.

 Přítel Záhlava získal čestnou cenu na Čsčž oceněného 95,5 body.

Večer jsme strávili v přilehlé restauraci,jenž je součástí výstavního areálu.

Příjemné posezení s místními chovateli a chovateli z okolí.

Následující ráno jsme se opět přesunuli na výstavu.     

Vystavuji zde již potřetí a vždy mě zarazí zástup návštěvníků. Ten řidne až v poledních hodinách.

Odpoledne jsme se rozloučili s místními chovateli ,vyzvedli své králíky a vydali se na cestu domů.

Poděkování patří všem, jenž zde vystavovali svá zvířata a hlavně členům místní ZO za srdečné přijetí.

 

 

               Již se těšíme  na další expozici Čs v Poličce.                   Jan Lachký

 

 

 

Blahopřejeme našim jubilantům

Výbor klubu chovatelů králíků ČS srdečně blahopřeje 

všem níže uvedeným jubilantům s přáním pevného zdraví,

štěstí, pohody a chovatelských  úspěchů:
 
70 let : př. Rajnošek Jaroslav (26.7.)

70 let : př. Peták Jaroslav (14.8.)
65 let : př. Hubáček Vojtěch (18.6.)

 

65 let : př. Smetana Ladislav (21.11.)
50 let : př. Laštovka Zdeněk (9.5.)