Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 2/2011

 

 

OBSAH ZPRAVODAJE


 

 

Strana
Název příspěvků
Autor
2
Úvodem
Svítil Jiří
3 – 5
Zprávy z výborových schůzí
Vlastník Jaroslav
6
Přílohy Zpravodaje
Vlastník Jaroslav,
 
 
Pražan Josef
 
Z VÝSTAV,
 
6
Expozice ČS v ZO. Polička
Andrlík Václav
7
Expozice ČS v ZO. Zdounky
Svítil Jiří
7
Expozice ČS v ZO. Hlinsko v Čehách
Vokolek Ladislav
8
Speciální exp. ČS Slavkov u Brna
Svítil Jiří
8 – 9
Speciální exp. ČS Kolín – Štítary  
Vokolek Ladislav
9
Uspořádání expozic ČS v roce 2012
Vacek Jiří
9
Typizace ČS do Plemenné knihy  
Nykl Josef      
10 - 12
Řád Centrální plemenné knihy
ČSCH – ÚOKK
12
Naši jubilanti  
Mička Miloš


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chvíle radosti

 

 

Svítil Jiří

 

     Snad největší radost má chovatel, když králíčata opouštějí hnízdo. Myslím, že není nikoho, koho by nepotěšil pohled na ta milá roztomilá zvířátka. Jako rybky sebou házejí a mrskají. Každou chvíli se objeví některý z nich u dvířek a jiskrnýma, široce rozevřenýma očkama se dívají na ten boží svět. Jindy zase některý ten čipera vyskočí až na hřbet samice, která klidně odpočívá a jak se zdá, ta s mateřskou pýchou pozoruje skotačení svých miláčků. Přijde-li některý z nich až k její hlavě, láskyplně ho olizuje.
      Když se mláďata dosti vydovádí , stáhnou se v klubíčko, někdy u její hlavy. Tu samice položí hlavu mezi ně a je to jako by vyprávěla krásné pohádky. Tento pohled žádný chovatel nedokáže jen tak přejít.
      Jen ten kdo má smysl a cit pro zvíře a lásku k němu, pochopí tuto radost chovatele. Kdo chová zvířectvo s láskou, je dobrým člověkem a v jeho srdci také sídlí láska k svým blízkým. Bez lásky a radosti by byl život pustinou.
     Chov králíků vychovává člověka v řádného, užitečného člena, prospěšného svému okolí.
     Tak ať máme z našich „miláčků“ jenom samou radost.

 


Zprávy z výboru – 4.června 2011


Vlastník Jaroslav

 

 

 

 
Přítomni:
     Př. O. Palounek, J. Vlastník, J. Pražan, J. Nykl, J. Tuček, J. Morbicr, M. Mička, J. Svítil, L. Vokolek.
Host: J. Lachký
Omluveni: J.vacek, J. Kratochvíl
 
Př. Oldřich Palounek – zahájil výborovou schůzi. Informoval o svém zdravotním stavu a možnostech dnešní doby (internet, cestování ) díky tomu má znemožněné pořádně se věnovat funkci předsedy klubu ČS. Proto obracet se na zástupce, místopředsedu J. Vacka. Do výroční členské schůze, kde se zvolí nový předseda klubu!
     10.5.2011 zemřel člen klubu Jaroslav Kocurek v nedožitých 48 letech.
 
Př. Jaroslav Vlastník:
- informoval o došlé poště a ujednání z výroční členské schůze
- odeslal jmenný seznam členů ÚOKK
- informoval o Ústřední konferenci delegátů odbornosti
  chovatelů králíků 9.4.2011
- byl vydán nový ŘÁD CENTRÁLNÍ PLEMENNÉ KNIHY NÁRODNÍCH PLEMEN KRÁLÍKŮ ( bude vytištěn v tomto zpravodaji )
Milan Tyller: výzva klubů H,K,D – výbor klubu rozhodl nereagovat.
 

Přijetí nových členů:

 

Bartoň Marcel, Markova 222, 744 01 Frenštát p. Radh.
datum nar.: 20.6.1969, chová ČSč, čž.
ZO ČSCH Hodslavice
Ing. Rešovský Štefan, Kvaň 150, 267 62 Komárov u Hořic, datum nar.: 18.11.1942, chová ČShav 3,12
ZO ČSCH Zaječov 
Obnovení členství:
MVDr. Martinec Miloslav, Havlíčkova 31, 602 00 Brno,
tel.: 603 538 481, email: mimartinec@seznam.cz
 
Př. Josef Pražan - sdělil finanční pohyby v pokladně a uvedl členy, kteří neměli zaplacený členský příspěvek na rok 2011: Bastl, Plaček L., Suchý P.
 
Př. Josef Nykl - pochválil pěknou expozici v Poličce,sdělil stav registrace k červnu, celkem – 482 ks, z celkového počtu 98 ks barevných strakáčů 
 
Př. Jiří Svítil
- zařídí zaslat seznam členů Slavkovské organizaci chovatelů na spec. výstavu v listopadu.
 - informoval o přihlášení 10 členů klubu na setkání v Bad Orbu a odvozu 1 ČS od př. Miloše Mičky. 
 
Př. Lad. Vokolek - svoz králíků do Slavkova
- požádal o zaslání přihlášky klubu: Vladimíru Kopřivovi, Kyjov
 
Př. Miloš Mička - nového předsedu klubu musí zvolit výroční členská schůze!
- nespokojenost se stanoviskem ÚOKK hmotnosti ČS v novém Evropském vzorníku.
 

Zprávy z výboru - 22.10.2011

 

Vlastník Jaroslav

 

 

 

 
Přítomni: O. Palounek, J.Vacek, J. Vlastník, J. Pražan, J. Nykl,  J. Tuček, J. Morbicr, M. Mička, L.Vokolek, J. Svítil.
Omluven: Ing. J. Kratochvíl.
 
 

Př. Jaroslav Vlastník

 

- obeslání nových členů přijatých na předchozí výborové
 schůzi 4.6.2011
- poslání přihlášky do klubu : Kopřiva Vladimír, Bohuslav Potůček a Martin Potůček.
- poslání upomínky. F. Bastlovi – nereaguje na dopisy ani telefon ze seznamu!
- přišli 3 potvrzené přihlášky do klubu: Vladimír Kopřiva, Bohuslav Potůček a Martin Potůček – ml. chovatel. Byly přijaty bez připomínek.
 
Vladimír Kopřiva, Nerudova 944, 697 01 Kyjov,
dat. nar.: 6.8.1951, email: jitkako@seznam.cz,
mob.: 608 852 665, chová ČSč 2/5 / ZO ČSCH Kyjov
 
Bohuslav Potůček, Kostelní 88, 431 56 Mašťov,
dat. nar.: 20.1.1976, tel.: 721 407 916, chová ČSm 3/5, ZO ČSCH Podbořany
 
Martin Potůček, mladý chovatel, Kostelní 88, 431 56 Mašťov, dat. nar.: 15.6.1999, chová ČSm 2/4, ZO ČSCH Podbořany
 
- obeslání členů klubu přihláškami na Speciální výstavu Kolín
 2.-3.12. 2011
- vyřízení poplatků za klubovou registraci ÚOKK za rok 2010
 
 

Př. Josef Pražan

 

- zhodnotil pohyb finančních prostředků. Stav – pokladní
 hotovost 3.520,- Kč, na účtu 35.211,- Kč
- informoval, že na výroční členské schůzi předá funkci pokladníka někomu mladšímu
 

 

Př. Josef Nykl

 

- stav registrace do výborové schůze, ČSč - 901 ks, barevných dohromady - 255 ks, celkem : 1156 ks. Rozepsané barevné rázy: modrých - 97 ks, havanovitých - 43 ks, železitých - 31    
 ks, divokých - 13 ks, žlutých - 1 ks, činčilových - 11 ks, černožlutých – 51 ks, modrožlutých – 8 ks.
 

Př. Ladislav Vokolek

 

- zajistí lepší prostory (restauraci) na výroční členskou schůzi
- zajistí štítky na čestné ceny na spec. výstavu Kolín-Štítary
- svoz z Čech na spec. výstavu Slavkov u Brna pouze L. Vokolek + M. Mička.
 
  Př. Jiří Svítil

 

- informoval o II. přátelském česko-německém setkání v Bad Orbu, příští rok konání v Čechách, v Bučovicích 22. - 24.6. 2012, kontaktní osoba Jan Lachký. Konání na Domě mládeže. Ubytování na Domě mládeže nebo na hotelu. Předběžně návštěva chovatelů – Malina, Ambrož a Gajdůšek. V Kroměříži oběd, ukázka chovu pana Červinky, fotbalové utkání mezi českým a německým klubem. Neděle – návštěva L. Vokolka a odjezd domů.
- Slavkov, problém s konáním speciální výstavy 2012
 
 

Př. Miloš Mička

 

- rozčilení nad internetovými stránkami o chybném popisu zušlechtění ČS
- zamyšlení nad článkem z chovatele II. česko-německého setkání klubu ČS nad odchovem králíků!!!
- našel by se někdo na napsání úvodního slova do Zpravodaje?
- na výroční členské schůzi skončit ve výboru Klubu Speciální výstava Slavkov u Brna: klub dává 3 čestné ceny
Speciální výstava Kolín Štítary: daruje po 3 kusech čestných cen – O. Palounek, M. Mička a J. Pražan
28.1. 2012 – výborová schůze klubu Kolín Taverna
25.2. 2012 – výroční členská schůze klubu (nová restaurace)
Promyslet místo konání 80. výročí klubu ČS.
Expozice:         3. – 4. března 2012 – Zaječov
                        5. – 6. května 2012 – Polička
                        18. – 19. srpna 2012 – Zdounky
                        25. – 26. srpna 2012 – Hlinsko v Čechách
 
Oprava překlepu v seznamu klubu tel. čísel:
M. Mička – 561 023 517
J. Morbicr – 777 252 154
J. Vacek – 602 194 347
 

Členský příspěvek na rok 2012 je stanoven na 200 Kč.

 

 

 

Přílohy zpravodaje

 

 
  1. Hlášení o chovu ČS pro rok 2012 zašlete na jednatele klubu př. Vlastníka Jaroslava, 281 27 Krakovany 125 a to do 31. ledna 2012.
  2. Peněžní složenka na odeslání členského příspěvku ve výši 150 Kč zašlete do 31. ledna 2012. Členové klubu starší 70 roků - členský příspěvek se nepožaduje. Dle potřeby kontakt na pokladníka př. Pražana Josefa.
 

Expozice ČS při výstavě v Poličce

 

 

Andrlík Václav

 

 
Expozice Českých strakáčů se zůčastnilo jak vystavením svých králíků tak účastí: př. Andrlík Václav, Brulík Pavel, Kmošek Vlastimil, Lachký Jan, Mička Miloš, Nykl Josef, Pražan Josef, Smetana František, Vokolek Vladislav, Krajkovič Petr, Matysík Jaroslav, Vacek Jiří, Svítil Jiří, celkem 13 členů S klubu.
Vystaveno 62 kusů pěkných strakáčů z toho ČSč – 34 ks, ČSm – 14 ks, Čshav – 1 ks, Čsdiv – 4 ks, Čsžel – 2 ks, ČSčž – 5 ks a ČSmž – 2 ks.
 
 

Čestné ceny byly uděleny:

 

ČSč 1.0 3-0 S-2124 96 b. Pražan Josef
 
 

též cena - nejlepší 1.0 výstavy:

 

ČSčž 0,1 2-0 S-22 95,5 b. Svítil Jiří
 
 

též cena – nejlepší 0,1 výstavy:

 

ČSč 1.0 10-9 S-3668 95,5 b. Lachký Jan
ČSč 1.0 4-0 S-2114 95,5 b. Vokolek Ladislav
 
 

Kolekce:

 

č. k. 197 – 199 ČS m 283,5 b. Brulík Pavel
č. k. 211 – 214 ČS div 378,5 b. Vacek Jiří
č. k. 217 – 220 ČS čž 377,5 b. Svítil Jiří
 
Většinou byli vystaveni 1.0, což na jaře je běžné. Myslím, že málo která expozice S klubu se může pyšnit počtem vystavených rázů, což byla pochoutka pro chovatele ČS.
Posuzování provedl Stanislav Nykl.
Je třeba poděkovat některým členům, například Krajkovič, Matysík kdy jedna cesta do Poličky je 150 km x 4= 600 km.

 

Vyhodnocení klubové expozice Zdounky

 

20.-21. 8. 2011

 

Svítil Jiří

 

 
V expozici bylo vystaveno celkem 85 králíků Českých strakáčů v šesti barevných rázech. Dva z přihlášených nebyli dodáni.
 
Jako přídavek byli k expozici českého strakáče přidáni králíci plemene zakrslý strakáč a to dva v barevném rázu černém a tři v černožlutém barevném rázu.
Expozice se zúčastnilo celkem 8 členů klubu a dva nečleni klubu.
Českých strakáčů černých bylo vystaveno 54 ks ( jeden nebyl dodán) od chovatelů členů klubu př. Brulíka P., Gajdůšeka F., Lachkého J., Maliny J., Smetany L., Vlčka F. a od dvou nečlenů klubu Dvořáka P. a Fojtácha J.
 
Českých strakáčů modrých bylo vystaveno 8 (jeden nebyl dodán) od př. Brulíka a Lachkého České strakáče havanovité předvedl př. Svítil v počtu třech. Po jednom králíku vystavil př. Morbicr v barevném rázu divoce zbarveném a žlutém. Druhý nejpočetnější barevný ráz expozice – černožlutý předvedli chovatelé Morbicr a Svítil v počtu 17 králíků. Nejlepší samec expozice byl ČS černý př. Lachkého s oceněním 94,5 bodu. Stejný chovatel získal i pohár pro nejlepší samici na ČS černou s oceněním 95 bodu. Jako nejlepší kolekce byla vyhodnocena kolekce př. Maliny ČS černých s oceněním 376,5 bodu. Na expozici byli uděleny ještě tři čestné ceny, které získal př. Brulík na ČS modrého s oceněním 94 bodů, př. Fojtách – nečlen klubu – na ČS černého s oceněním 94,5 bodu a př. Svítil na tříčlennou kolekci s oceněním 282,5 bodů.
 

 

Vyhodnocení expozice ČS Hlinsko v Čechách 27.-28. srpna 2011

 

 

Vokolek Ladislav

 


Vážení přátelé, stalo se již tradicí, že se strakačářská veřejnost koncem měsíce srpna schází v Hlinsku. Toto malebné město považuji několik desítek let za baštu českého strakáčkářství. Letošní expozici posoudil př. S. Nykl. Do Hlinska bylo přihlášeno 67 ks. strakáčů, vystaveno bylo o 12 ks. méně a to 42 ks. černých, 5 ks. černožlutých a 8 ks. modrých od 12 chovatelů. Nejlepší strakáče předvedli př. Havel M. na nejlepší kolekci, př. Lachký nejlepší 1.0, př. Hrstka, nejlepší 0,1, dále př. Lachký získal čestnou cenu na ČS modrého 95 b. Celou výstavu provázelo dobré počasí, o plné žaludky návštěvníků se jako každý rok vzorně staraly místní ženy. Na závěr mě dovolte ukončit mojí zprávu otázkou. Myslíte si, že účast 9ti členů klubu na takové akci je dostačující?
 
 

 

 

Speciální expozice klubu ČS Slavkov u Brna

   11.-12. 11. 2011

 

Svítil Jiří

 

 
Ve dnech 11.12. 2011 se uskutečnila speciální výstava klubu ve Slavkově u Brna. Celkem bylo vystaveno 73 králíků tohoto našeho národního krasavce v pouhých třech barevných rázech. Tradičně nejvíce bylo vystaveno králíků v černém barevném rázu a to 55 ks od 14 chovatelů. Českých strakáčů v barvě modré bylo vystaveno 10 ks od třech chovatelů a posledním vystaveným barevným rázem byl černožlutý, kterých bylo předvedeno 8 ks od dvou chovatelů. Posuzování se ujal přítel Josef Nykl a myslím si, že se ho zhostil velice dobře. Jak je zvykem byl vyhodnocen nejlepší samec expozice, který byl ČS černý s oceněním 95,5 bodu, kterého vystavil Gajdůšek František. Jako nejlepší samice expozice byla oceněna samice ČS černá s oceněním 95 bodu a také ji předvedl Gajdůšek František. Nejlepší kolekcí expozice se stala tříčlenná kolekce ČS černožlutých s oceněním 284 bodů, kterou vystavil přítel Svítil Jiří. Na expozice bylo dále uděleno 5 čestných cen, které získali přítel Mička Miloš na samici ČS černou s oceněním 95 bodů, přítel Brulík Pavel na tříčlennou kolekci ČS modrých s oceněním 283,5 bodů, přítel Morbicr Josef na samce ČS modrého s oceněním 95 bodů a přítel Vokolek Ladislav na samici ČS modrého s oceněním 94,5 bodu. Letošní speciální výstava ve Slavkově u Brna byla co do počtu menší a chudší o barevné rázy, než tomu bylo v předchozích letech. Také působila jako celek velice nevyrovnaně. Na jedné straně krásná zvířata a na druhé straně zase zvířata, která neměla na speciální výstavě co dělat. Je to škoda pro nás členy klubu, ale i pro propagaci našeho národního krasavce. Třeba se nám to lépe podaří v roce 2012.
 

 

Speciální expozice Klubu ČS Kolín-Štítary

 

 

2. – 3. 12. 2011

 

 

Vokolek Ladislav

 

 
První víkend v prosinci jsme se sešly tak, jako každý rok v Kolíně, abychom ukončili výstavní sezonu 2011. Kolínské speciálky se zůčastnilo 23 chovatelů, 21 členů klubu. 110 českých strakáčů v 7 barevných rázech bylo zastoupeno takto 57 ks. černých, 6 ks. modrých, 15 ks. havan, 11 ks. divokých, 7 ks. železitých, 2 ks. činčilových, 8 ks. černožlutých a 4 ks. modrožlutých. Poháry a čestné ceny byly rozděleny takto. Nejlepší 1,0 př. Sviták 95,5b, 0,1 př. Vlastník 95b, nejlepší kolekce př. Samec 376,5b a př. Vacek 374b. Př. Tuček J. získal pohár na strakáče s nejlepší kresbou, který věnoval př. Vokolek. Dále bylo uděleno 10 čestných cen, které získali ČSč př. Mička Miloš, př. Vácha, př. Hovorka, 2x př. Palounek ČSm př. Vokolek, ČSdiv. př. Vacek, ČSžel. př. Vlastník, ČSčž. př. Hrstka. Co dodat závěrem, dle mého názoru se v každém barevném rázu našlo několik velmi dobrých jedinců z mého pohledu v Kolíně nejhůře dopadly čs. havanovití a tak jsem rád, že se koncem roku podařilo rozšířit počet chovatelů tohoto barevného rázu.
 
 

Uspořádání expozic ČS v roce 2012

 

Vacek Jiří

 

 
Vážení přátelé, v rámci konání Evropské výstavy v roce 2012 ve SRN, nebude ZO Kolín pořádat prosincovou výstavu klubů. Tím ani našeho klubu Českých strakáčů. Navrhují nám náhradní termín při listopadové výstavě, což pro nás není zrovna vhodné. Tento termín se koná speciálka ČS ve Slavkově. Buď nebudeme speciálku v listopadu v Kolíně pořádat, nebo přijďte na výroční schůzi ČS s konkrétním návrhem, kde a kdy, by se měla náhradní výstava pořádat.
3. – 4. března 2012 se bude konat první expozice ČS v Zaječově, v oblasti, kde se expozice nikdy nekonala. Proto Vás žádám, podpořte ji svojí účastí. Objevili se zde noví chovatelé a zájemci o chov ČS, což je přínosem pro náš klub. Přihlášky zašlete-zavolejte, našemu jednateli př. Vlastníkovi do 10.2. 2012. Je možné objednat i nocleh. Zvířata z výstavy budeme moci odvést, již v sobotu.
 

 

 

Typizace ČS do PK

 

 
Nykl Josef

 

 
0.1 C 1-1 S – 116     95,0b. A/T/a2/kl.7/B č.t. 1/11
1.0 C 3-0 S – 4318   95,5b. A/T/t1.1/s2/k3/B č.t. 2/11 majitel: Gajdůšek
0.1 C 3-1 S – 2118   95,0b. a1.1/T/S/k2.2/b4 č.t. 3/11
1.0 C 3-1 S – 2117   95,0b. a1.1/T/S/k1.9/b1/b4 č.t. 4/11 majitel: Mička Miloš
 

 
Typizace Kolín:

 

1.0 C 3-1 S – 87       95,0b. A/T/S/k1.4/B č.t. 5/11 majitel: Josef Samec, vytvořena nová linie č.25
1.0 C 1-1 S – 2302   95,5b. a1.1/T/S/k2.3/b č.t. 6/11 majitel: František Sviták
 
S pozdravem a přáním mnoha zdraví.
 

 

Český svaz chovatelů

 

 


 

Řád Centrální plemenné knihy národních plemen králíků

 

 

 
 

Článek 1. Vedení plemenné knihy

 

1.    Cílem vedení centrální plemenné knihy králíků (dále jen CPK) je vytvářet evidenční, organizační a technické podmínky pro ochranu, uchování a využívání národních plemen králíků zařazených v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství. Posláním CPK je všestranné zachování a zvelebování exteriéru a produkčních vlastností populací v zájmu zachování genetické rozmanitosti vyjmenovaných národních plemen králíků chovaných na území ČR. Chov a šlechtění jednotlivých plemen králíků se řídí platnými standardy a registračním řádem.
2.    Úkolem CPK je evidence chovů, chovných králíků a jejich odchovů, zpracování, uchování a veřejná deklarace informací o původu, základních parametrech exteriéru a užitkovosti plemen.
3.    CPK zajišťuje Český svaz chovatelů se sídlem v Praze 8 – Kobylisy, Maškova 3, IČ: 00443204, DIČ: CZ00443204 (dále jen ČSCH).
 

 
Článek 2. Náplň práce centrální plemenné knihy

 

Plemenná kniha zajišťuje tyto činnosti:
-          stanovuje podmínky pro registraci chovů v CPK
-          stanovuje jednotné požadavky pro zápis chovných králíků a jejich potomstva do CPK
-          určuje jednotný postup označování králíků zapsaných do CPK
-          spolupracuje s chovatelskými kluby, napomáhá vzdělávání chovatelů
-          pravidelně zveřejňuje výsledky registrace a získaných údajů reprodukce
 

 
Článek 3. Členění plemenné knihy

 

1.    CPK je vedena pro národní plemena králíků zařazená v programu ochrany genetických zdrojů.
2.    CPK je členěna na oddíly podle jednotlivých plemen zažazených v národních genetických zdrojích: Moravský modrý, Český strakáč černobílý, Český luštič, Český albín, Moravský bílý hnědooký, Český červený a Český černopesíkatý.
 
 

Článek 4. Podmínky pro zápis do plemenné knihy králíků

 

1.    Chov může registrovat odchovy v CPK pokud v předcházejících dvou letech předvedl nejméně po jedné kolekci alespoň na třech vrcholných výstavách králíků (EV, CV, CVMK, speciální výstava plemene). Účast na výstavách doloží chovatel před začátkem registračního roku (při první registraci v chovatelském roce) formou písemného záznamu výsledků uvedených výstav s přiloženými oceňovacími lístky kolekcí.
 
 
 
2.    Do CPK se zapisují odchovaná mláďata, jejichž rodiče, prarodiče a praprarodiče jsou stejného plemene, byli registrováni a tetováni podle registračního řádu. Rodiče musí být klasifikováni nejméně „velmi dobře“.
3.    Vyplněná připouštěcí potvrzení s doloženými oceňovacími lístky rodičů, předkládají příslušní registrátoři pověřenému pracovníkovi CPK. Rodokmen musí být doložen, pokud králík nepochází z CPK.
4.    Rodokmeny mláďat jsou CPK vystaveny při registraci a zaslány přímo chovateli.
 

 
Článek 5. Způsob identifikace králíků

 

1.    Králíci jsou identifikováni na základě individuálních tetovacích značek v pravém a levém ušním boltci králíka.
2.    Postup označování tetováním čistokrevných králíků stanoví Řád pro registraci a tetování králíků v ČR (zveřejněn ve Vzorníku pro posuzování králíků v ČR, 2004)
3.    Vzhledem k počítačovému zpracování databáze v CPK je na posledním místě tetovacích značek levého ucha v rodokmenech vydávaných CPK uváděno poslední dvojčíslí letopočtu (05 – 2005, 12 – 2012, 15 – 2015 atd.). V levém ušním boltci králíka je vždy tetováno pouze poslední číslo letopočtu (bod 1.1 Registračního řádu).
 

 
Článek 7. Finanční zabezpečení centrální plemenné knihy králíků

 

K finančnímu zajištění činnosti a vedení CPK jsou vybírány poplatky – jsou obsaženy ve „Finanční řádu CPK“, který je součástí tohoto řádu plemenné knihy. Tento řád je dle potřeb novelizován příslušným orgánem ČSCH (ÚOK chovatelů králíků) tak, aby pokrýval provoz, vývoj a nezbytné zdokonalování v oblastech, jež jsou náplní činnosti CPK. Při zpracování finančního řádu PK je přihlíženo k výši státní podpory na vedení PK.
 

 
Článek 8. Orgány plemenné knihy

 

Řídícím orgánem CPK je Rada plemenné knihy, kterou jmenuje Ústřední odborná komise chovatelů králíků ČSCH ze zástupců ÚOK, VÚŽV (garant genetických zdrojů) a představitelů chovatelských klubů jednotlivých plemen.
 

 
Článek 9. Závěrečné ustanovení

 

Pro zajišťování úkolů, které vyplývají z úlohy pověřené osoby vedoucí CPK pro národní plemena králíků v ČR, může ČSCH využít ke spolupráci vhodných smluvních partnerů.
Způsob vedení a uchování dokladů, zjišťování a ověřování údajů vychází ze zákona č. 154/1200 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon) a vyhlášky č. 447/2006 Sb. o genetických zdrojích zvířat.
 
Zpracovala Ústřední odborná komise chovatelů králíků ČSCH dne 16. července 2010
Schválila 4.3. 2011 s platností od 1. ledna 2012 (od registračního roku 2012).
Předseda ÚOK chovatelů králíků
 

Finanční řád Centrální plemenné knihy národních plemen králíků

 

 
Poplatky                                                                                         
- vystavení rodokmenu králíka            5,- Kč
 
Výše stanovené poplatky uhradí chovatel (majitel) ihned po obdržení faktury nebo poštovní poukázky na účet ČSCH – č. účtu 635-081/0100.
 

 

 

Naši jubilanti

 

 

 

přítel   Nykl Josef             7. ledna     60 roků
přítel   Med Miroslav       28. dubna    70 roků
přítel   Svoboda Zdeněk  1. května     65 roků
přítel   Havrda Josef        8. května     75 roků
přítel   Kmošek Vlastimil  9. května     50 roků
přítel   Pluhař Vladimír    22. května   65 roků
 
 
Výbor klubu, výše jmenovaným u této jedinečné příležitostí vyslovuje upřímné poděkování a do dalších let pevné zdraví.
 

 

Nový rok 2012

 

 
Na okraji Nového roku si navzájem přejme dobrého zdraví, pohodu v našich rodinách, ať bytí osobní, ale i chování našeho Českého strakáče, celoročně přináší nejen starosti ale zvláště radosti.
 
To Vám všem ze srdce přeje Mička Miloš.