Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 2/2012

21. 12. 2012

 

STRANA

PŘÍSPĚVEK

AUTOR

1

Obsah zpravodaje

Jiří Břečka

2

Úvodem...

Jiří Svítil

 

ZPRÁVY Z VÝBORU

 

 

 

 

3

2. června 2012

Jaroslav Vlastník

4

20. října 2012

Jaroslav Vlastník

 

INFORMACE PRO ČLENY

 

 

 

 

5

Přílohy zpravodaje

Jiří Břečka

5

Volby do výboru našeho klubu

Jiří Břečka

6

Akce plánované na rok 2013

Jaroslav Vlastník

6

Trošku jinak...

Jiří Břečka

7

Naši sponzoři

Jiří Břečka

 

Z VÝSTAV

 

 

 

 

8,9

Expozice ČS Zaječov

Lukáš Záhlava

 

 

 

10

Expozice ČS Polička

Václav Andrlík

11,12

3.českoněmecké setkání v Bučovicích

Jiří Břečka

13

Expozice ČS Hlinsko v Čechách

Josef Pražan

14

Expozice ČS Zdounky

Jiří Svítil

15

CV mláďat Hodonín

Jiří Svítil

16

Speciální výstava ČS Slavkov u Brna

Jan Lachký

17

Speciální výstava ČS Kolín – Štítary

Josef Tuček

18

Speciální výstava strakáčů Dettelbach - Německo

Ladislav Vokolek

19

Evropská výstava Lipsko - Německo

Jiří Břečka

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

 

 

 

20

Naši jubilanti

Jaroslav Vlastník

 

 

Puntík sem – puntík tam …

 

Mnohdy slyšíme na výstavách králíků – jací jste to lidé , vy strakáčkáři ? Takoví puntičkáři. Vydržíte rokovat o takovém puntíčku několik hodin , třeba i půl dne. Puntík sem, puntík tam, vždyť na něm přece tolik nezáleží ! Děláte s ním jen z chovu zbytečnou vědu. Jste samý sport, samá specializace a honíte se jen za bezvadným exteriérem. Jen abyste svoje miláčky nepřešlechtili a nezdegenerovali. Na výstavách tvoříte hloučky u strakáčů a v živé debatě „pročešete klec za klecí a pana soudce někdy i pěkně pocucháte.

Ale to jsou jen zachycené úryvky z hovorů na výstavách.

My chovatelé Českých strakáčů netvrdíme, že náš strakáč je tím nejlepším plemenem, avšak snažíme se ve svém speciálním klubu, aby se jím stal. Jsme přesvědčeni, že u nás má nejlepší podmínky, předpoklady a vyhlídky.

Vždyť puntičkáři jsme vlastně všichni chovatelé, bez rozdílu jaké plemeno chovají, když chtějí někam své chovy dopracovat.

Za nedlouho oslaví náš klub Českého strakáče 80 let od svého založení. Stále se snažíme navazovat na práci našich předchůdců a snažíme se, aby byli členi klubu vždy v čele a aby zároveň nejlepší chovatelé našeho národního krasavce byli členi našeho klubu.

Takové je naše předsevzetí nejenom do nového roku 2013.

 

Jiří Svítil

 

Výborová schůze 2.6.2012 – Kolín, restaurace Taverna

Přítomni: Oldřich Palounek, Jiří Vacek, Jaroslav Vlastník, Josef Pražan, Josef Tuček, Josef Morbicr, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Jiří Svítil a Ladislav Vokolek.
Omluveni : Josef Nykl a Jan Lachký.
Zahájení : Jiří Vacek 
Jaroslav Vlastník - 14.4. 2012 účast na valné hromadě ÚOK chovatelů králíků:
Vypláceno z genetických zdrojů v roce 2011 na kus ČSč 150 Kč ( možnost skončení )
Ve zprávě za kluby J. Šíp pochválil klub za podporu hojných expozic a účastí na evropské výstavě.
Kulanda ( novošlechtění ) : 13 chovů ČS na 8 barevných rázů v roce 2011, ale jen ve 4 registrováno!
Nový Evropský vzorník vyjde v září : změna - vážení králíků a měření uší!
Došlá pošta:
- Miloš Mička: oznámení o ukončení vydávání klubového Zpravodaje.
 - Lukáš Záhlava: měl by prosbu: němečtí chovatelé by chtěli vědět přesný standard ČSdiv a stanovisko klubu.
( Dle vzorníku, světlý odstín podle BOdiv )
- Adam Hellinger: nabídka chovatelského areálu OO Břeclav k pořádání speciálních výstav.( výborem zamítnuto )
- MVDr. Miloslav Martinec: napíše příspěvek do brožůry k 80. výročí klubu ČS.
- Čeněk Pozdník: jednatel ZO Kolín - chce klub pořádat spec. výstavu v Kolíně? (pořádání speciální výstavy Kolín 2013 výborem odsouhlaseno )

Josef Pražan: v pokladně - 1168,70Kč, na účtě 40903Kč, vydání- 11472Kč ( jízdné, zpravodaj, poháry ). Příjem 500Kč.
Nezaplacené členské příspěvky: Mach J., Černý D., Moravec T., Ovesný, Pašek, Pluhař, Rajnošek, Křemeček.
Ukončení pokladní činnosti, do voleb a předání pokladny J. Pražana,
- Jiří Svítil: setkání v Bučovicích: nahlášeno 20 chovatelů, 6 Němců a 2 Rakušané.
- Ing. Jaroslav Kratochvíl: nový Evropský vzorník zatím není vytisknut - standard ČS : hmotnost na 10 bodů 3,50 - 4,00 kg.
- Jiří Vacek - napsat poděkování Miloši Mičkovi za činnost ve výboru klubu .
- hodnocení expozic obě jak Zaječov i Polička velice pěkné.
- na speciálkách vážení králíků při posuzování!
- Zjistit, kdo by zajistil vydávání zpravodaje klubu a cenu?
- napsat předsedovi posuzovatelského sboru žádost o nominování klubových posuzovatelů ČS na CELOSTÁTNÍCH VÝSTAVÁCH.

Jaroslav Vlastník

 

Výborová schůze 20.10. 2012 Kolín restaurace Taverna

Přítomni: Oldřich Palounek, Jiří Vacek, Jaroslav Vlastník, Josef Pražan, Josef Nykl, Josef Tuček, Josef Morbicr a Ladislav Vokolek.
Omluveni: Ing. Jaroslav Kratochvíl, Jan Lachký a Jiří Svítil.
Host: Jiří Břečka
Jiří Vacek - zahájení
Poděkování za výborně uspořádané českoněmecké setkání J. Lachkému.
 Jaroslav Vlastník :Došlá pošta
-Žádost o uspořádání expozice českého strakáče ZO Zaječov ve dnech 2.3.2013 ( nabízí až 140 klecí pro klub )
- Jiří Scho"nfelder : informoval, že napíše článek k 80. výročí klubu do chovatele číslo 11.
- Přihláška nového člena do našeho klubu:
David Kupec, R. Houdka 2245, 272 01 Kladno I,
Datum narození 19.3.1975 Chová : ČS hav 3,6
Tel. : 602632282, e-mail :
kdave@seznam.cz Výborem byl přijat.
Ovesný, T. Moravec, Pašek- omlouvají se a posílají peníze obratem.
Jiří Vacek - zpravodaj je ochoten zpracovat Jiří Břečka - vytiskne i rozešle.
Ing. Josef Zadina - odpověď na posuzování klubových posuzovatelů na CV: problém je ten, že stále platí zásada, že když je CV na Moravě tak 2/3 jsou posuzovatelé z Moravy a 1/3 z Čech. 
Do konce roku uzávěrka na brožuru k 80. výročí klubu. Pracovní podklady zpracovává Lukáš Záhlava a většina je hotová.
Josef Pražan - v pokladně 3107 Kč a na účtě 37882 Kč.
Neuhradil členský příspěvek D. Černý
Speciální výstavy- Kolín čestné ceny 2 kusy + 2 poháry dala organizace Kolín, zbytek daroval Josef Pražan. Štítky zajistil L. Vokolek. Slavkov u Brna - čestné ceny organizace + Jan Lachký 
Návrhy na nový výbor: návrhová komise: Jan Lachký, Josef Morbicr, Ladislav Vokolek - posílat návrhy na nové kandidáty do výboru!
Josef Nykl - registrováno 800 kusů z toho 378 ČSč písmenem S
Pochválil dobré expozice.
80. výročí : se uskuteční při výroční schůzi v Kolíně 23. února 2013 : plakety zasloužilým členům klubu zajistí L.Vokolek.
Pamětní list - všem členům
Schválené expozice klubu na rok 2013
Zaječov 2.3.2013
Polička 4.-5.5.2013
Bučovice (místo Zdounek) 31.8-1.9.2013

12.1.2013 výborová schůze Kolín Taverna

Jaroslav Vlastník

 

Přílohy zpravodaje:


1.)
Hlášení o chovu ČS pro rok  2013 zašlete na jednatele klubu: Vlastník Jaroslav, Krakovany 125, PSČ: 281 27 , nebo na email: vlastnikjaroslav@seznam.cz mobil: 721989539 a to do 31. ledna 2013. 

2.) Peněžní složenka na odeslání členských příspěvků ve výši 200 Kč -

zašlete do 31. ledna 2013. Kdo bude mít zájem více podpořit náš klub,

může zaslat vyšší částku dle vlastních finančních možností. 

Členové starší  70 roků - členský příspěvek se nepožaduje. 

Dle potřeby kontaktujte našeho pokladníka Josefa Pražana .
Číslo účtu : 159451241/0300

 

Pokud by někdo zajistil dalšího sponzora, tak budem jenom rádi a přispějete tím k dalšímu rozvoji našeho klubu.

 

 

Výroční členská schůze se uskuteční 23.2.2013 v Kolíně.

 

Budeme oslavovat 80. výročí založení našeho chovatelského klubu, kde budou předávány pamětní listiny, almanach, medaile... 

Na této schůzi také proběhnou nové volby do výboru.

Tak se prosím dobře zamyslete nad tím, koho by jste měli rádi

ve výboru našeho chovatelského klubu. 

Návrhy na vhodné kandidáty zasílejte na adresu :

Ladislav Vokolek, Kořenice 83, 280 02 Kolín,

nebo na jeho e-mail: ladislav.vokolek@seznam.cz mobil:608081427

 

 Seznam akcí na rok 2013  

Výborová schůze - Kolín Taverna 12.1.2013 

Výroční členská schůze se uskuteční v Kolíně 23.2.2013 

Expozice ČS Zaječov 2.3.2013

Expozice ČS Polička 4.-5.5.2013

4.českoněmecké setkání (v Německu) začátek června – bude upřesněno 

Expozice ČS Hlinsko 30.8.-1.9.2013

Expozice ČS Bučovice (místo Zdounek) 31.8-1.9.2013 

Speciální výstava ČS Slavkov 8.-9.11.2013

Speciální výstava ČS Kolín

 

Trošku jinak...

Jak jste si již možná všimli, tak toto vydání je zpracováno trošku jinak. Je to tím, že přítel Miloš Mička, který zpravodaj dosud vydával,

se rozhodl toto žezlo předat někomu mladšímu.

Já jsem svolil, že se pokusím toto žezlo převzít a ponesu jej dále.

Přítel Miloš Mička nasadil vysokou laťku a já se budu snažit k ní alespoň přiblížit. Tímto mu moc děkuji za cenné rady, které mi dal do začátku.

Rád uvítám Vaše příspěvky, rady a vylepšení, které budu moci uveřejnit v našem klubovém zpravodaji. Kontakt na mě je:

Jiří Břečka, Benešovská 506, 285 06 Sázava

e-mail: huana@centrum.cz mobil: 606908626

  

Představujeme Vám naše sponzory : 

Výroba a prodej

krmiv pro hospodářská zvířata

FIDES AGRO, spol. s r.o.
696 13, Šardice č.p. 709

tel.:518624167,737287650 
tel./fax: 518 624 166

e-mail: fidesagro@fidesagro.cz

www.fidesagro.cz

 

 

 Dřevo Tvrdík

Pila Malešov je od počátku své existence rodinnou firmou. Za více než 15 let jsme prošli úspěšným vývojem a neustále na němpracujeme. Zakládáme si na vysoké kvalitě a efektivnosti naší práce.

Celý výrobní proces, od výběru základní suroviny až po hotový výrobek, podléhá důkladné kontrole v zájmu spokojenosti našich zákazníků, která je potom spokojeností naší.

Dodáváme stavební řezivo, suché truhlářské řezivo, rezonanční řezivo ze smrku, balkónová a plotová prkénka a další sortiment.

www.drevotvrdik.cz e-mail: pilamalesov@seznam.cz

 

Expozice ČS Zaječov

První letošní expozice Klubu chovatelů králíků Českých strakáčů se uskutečnila 3. března při jarní výstavě drobného zvířectva v Zaječově.

Při většině zaječovských výstav  bývají  čeští  strakáči k vidění, ale uspořádání expozice však slibovalo mnohem větší zastoupení našeho národního pokladu než je tomu obvykle.  Vzhledem k tomu, že šlo o první expozici ČS pořádanou v Zaječově, visela ve vzduchu otázka, jak celá tato akce dopadne.  Když jsme v sobotu odpoledne opouštěli výstavu, měli jsme z celého poběhu výstavy výborný pocit. To ale předbíhám…

Je pátek 2. března, krátce před osmou hodinou ranní. K chovatelskému areálu v Zaječově  - Horní Kvani se začínají sjíždět chovatelé, mezi kterými je tentokrát větší počet strakáčkářů. Drobné obavy z počtu vystavených králíků se rozplynuly hned po zaklecování zvířat. Povedlo se sehnat 80 králíků v 7 barevných rázech. Nutno podotknout, že velkou zásluhu na tomto množství, mají chovatelé z Moravy, bez jejich králíků by expozice byla sotva poloviční.  

Po zaklecování a malém občerstvení v hospůdce, která je součástí chovatelského areálu, přišlo na řadu posuzování. Toho se zhostili přátele Jiří Vacek (43 ČSč) a Josef Nykl (13 ČSm, 10 ČSčž, 5 ČShav, 4 ČSmž, 4  ČSdiv a 1 Čsžel).

Nejlépe hodnoceni byli:

1.0:  ČSč přítele Kratochvíla

0.1: ČSm přítele Brulíka

Kolekce: ČSm přítele Brulíka

Čestné ceny na svá zvířata získali také přátelé Svítil na ČSčž a Smetana na Čsč.

Po samotném posuzování následovala chovatelská diskuse nad posouzenými zvířaty, která se od výstavních klecí postupně přesunula o několik metrů dál, do hospůdky.

V jejím příjemném prostředí jsme vydrželi nejen mezi námi strakáčkáři, ale i ostatními přítomnými chovateli (vlastně i nechovateli) povídat o chovatelských i nechovatelných tématech až do večerních hodin.  Přiznám se, že toto je ta část výstavy, na kterou se těším nejvíc. Když se najde dobrá parta, je radost v ní trávit čas.

Nocleh byl zajištěn v pěkném a velmi levném penzionu v Zaječově. I jeho poloha byla zvolena velmi dobře. Byť nebyl přímo u chovatelského areálu, v noci, s těžkýma nohama, se šlo z kopce, ráno pak přišel vhod zdravotní výšlap do kopce…

V sobotu přišel den D, kdy se otevřela výstava i pro veřejnost.  Asi netřeba popisovat průběh, toto bývá všude podobné. Dopoledne poměrně velký „nával“, který k poledni postupně opadával až na několik málo odpoledních návštěvníků.

Přesto, že zaječovská výstava pokračovala až do neděle, byla expozice ČS dle plánu ukončena již v sobotu odpoledne a strakáčkáři se rozjeli do svých domovů. Za velmi přátelské prostředí a poskytnutí velmi kvalitního zázemí se sluší poděkovat místním organizátorům. Věřím, že byl položen základní kámen první strakáčkářské expozice sezony a další budou následovat. Těším se za rok opět na viděnou v Zaječově! Do té doby nás ale čeká mnoho dalších společných akcí.  

Lukáš Záhlava

 

Expozice ČS Polička

Jarní výstava ve dnech 5.-6.5. v Poličce, kde se konala již v pořadí 12 expozice ČS klubu. Od roku 2000 mimo rok 2005 se konaly nepřetržitě. Na letošní expozici bylo vystaveno celkem 70 ks ČS a to v 6 ti barevných rázech, 16 vystavovatelů S klubu. 42 ČSč, 11 ČSm, 8 ČSdiv, 3 ČSžel, 4 ČSčž, 2 ČSmž.  

Pohár místostarosty města na kolekci Čsč 379,5 b Lachký Jan

Nejlepší 0,1 výstavy ČSč 95,5 b Havel Milan

Čestné ceny na kolekci ČSč 377,0 b Smetana František

Čestné ceny na kolekci ČSč 379,5 b Lachký Jan

Čestnou cenu na jednotlivce ČSč 0,1 95,5 b Havel Milan

Čestnou cenu na jednotlivce ČSm 1,0 94,5 b Brulík Pavel

Čestnou cenu na jednotlivce ČSčž 1,0 95,5 b Svítil Jiří

Čestnou cenu na jednotlivce ČSmž 1,0 95,0 b Vacek Jiří

 Všem členům S klubu patří poděkování za obeslání a návštěvy výstavy.

 Na brzké setkání při 13 expozici v Poličce ve dnech 4.-5.5.2013 se těší pořadatelé.

 Do roku 2013 Vám přeji mnoho zdraví, radost z chovu a mnoho pěkných strakáčů.

                                                                                                    S pozdravem Václav Andrlík

 

3.Česko-německé setkání

chovatelů Českých strakáčů Bučovice 2012

 Toto setkání pro mě začalo ještě o den dříve. Už ve čtvrtek večer jsem zajel k Jirkovi Cáskovi do Čučic u Brna, abych si prohlédl jeho regenerační chov ČSmad. a přitom jsme promýšleli a diskutovali další postup šlechtění tohoto barevného rázu a to dlouho do noci...
U Jirky Cáska jsem přespal. V pátek ráno jsme posnídali, Jirka jel do práce a já zamířil do Bučovic. Byl jsem první účastník setkání. Díky tomu jsem si mohl sám důkladně prohlédnout chov Honzy Lachkého s jeho zasvěceným výkladem. Nabízel jsem mu pomoc při přípravě, ale on měl téměř vše již perfektně nachystáno. Jako další dorazil Jirka Svítil a s jeho pomocí jsme doladili poslední přípravy na setkání. S několika hodinovým zpožděním dorazili ostatní účastníci setkání. Po srdečném přivítání jsme nejdříve u Honzy Lachkého diskutovali s našimi německými přáteli nad dovezenými ČSdiv. Poté jsme se přesunuli zpět do Domu mládeže a při výborném jídle a pití se rozproudila skvělá zábava. Naši němečtí přátelé byli nadšeni vystoupením Ládi Vokolka, který si připravil v němčině písničku Včelka Mája. Jeho zpívání bylo umocněno stylovým kostýmem.
Pro velký úspěch musel tuto píseň ještě jednou opakovat.

V sobotu jsme nejdříve jeli na návštěvu k Janu Malinovi, kde se bylo na co se dívat. Má nádherné zázemí i zvířata. Živá diskuse nad každým zvířetem byla obrovská a Josef Steinack prohlížel králíky i na trávníku.
Jirka Vacek zasvěceně posuzoval, až chlupy lítaly...
Další návštěva byla u Františka Gajdůška v Prakšicích.
Přítel Gajdůšek nás mile překvapil obrovským množstvím strakáčů jaké chová a jím předvedená zvířata byla výborná.

Další naše zastavení bylo u Tomáše Červinky v Kroměříži.
Jeho zakrslí králíci zde mají vskutku královské zázemí.
Večer korunovala opět výborná večeře a slavnostní předání upomínkových předmětů...
Až do noci probíhala přátelská diskuse a Lukáš Záhlava nestíhal překládat...
V neděli jsme dopoledne navštívili nestora Českých strakáčů přítele Františka Ambrože v Brně.
Jeho chov je stále na vysoké úrovni, což dokázal předvedenými zvířaty.
Přítel Ambrož nás také ohromil svým chovatelským nadšením a čilostí v tak požehnaném věku.
Další zastávka byla v Kořenicích u Ládi Vokolka v jeho novém
chovatelském zařízení. Opět se živě diskutovalo nad každým zvířetem.
Poslední zastávka byla u mě v Sázavě, kde jsem ukázal první generace Čsmad a také předvedl pár
čistokrevných ČSč...
Setkání se vydařilo, počasí nám přálo a velké poděkování patří hlavně Honzovi Lachkému za perfektní
zorganizování a zajištění této akce. Lví podíl má také Lukáš Záhlava, který skvěle překládal...
Děkuji všem účastníkům a těším se za rok do Německa
na další setkání...

Jiří Břečka

 

Expozice ČS Hlinsko v Čechách dne 25.-26.8.2012

 Expozici ČS při okresní výstavě obeslalo 9 členů klubu.

Jmenovitě př. Břečka Jiří, Havel Milan, Kmošek Vlastimil, Mička Miloš, Pluhař Vladimír, Pražan Josef, Procházka Josef, Smetana Ladislav, Hrstka Ladislav. Vystaveno bylo celkem 46 králíků.

V barvě černé 35 ks, modré 7 ks a černožluté 4 ks.

Expozici posuzoval př. Josef Nykl.

Poháry a čestné ceny uděleny:

Nejlepší samec čb. 95,5 bodů př. Havel Milan

Nejlepší samice čb. 94,5 bodů př. Mička Miloš

Nejlepší kolekce čž. 376,0 bodů př. Hrstka Ladislav 

Čestné ceny samec čb. 95,5 bodů př. Havel Milan

samec čb. 95,0 bodů př. Pražan Josef 

Pořadatelé děkují za obeslání expozice ČS. V roce příštím 2013 bude expozice ČS ve dnech 30.8.-1.9.

Josef Pražan

 

 

Expozice ČS na místní výstavě ve Zdounkách.

 V závěru měsíce srpna,přesněji ve dnech 18.-19. se konala místní výstava drobného zvířectva ve Zdounkách.Při této akci se stalo již tradicí, že zde vystavují chovatelé a členové klubu Českého strakáče svoje odchovy.

V expozici klubu Českého strakáče bylo vystaveno celkem 86 králíků. Z toho bylo  5 zakrslých strakáčů, to znamená, že ČS bylo vystaveno 81. Předvedeno bylo 7 barevných rázů.

Tradičně nejvíce bylo černých a to 47. Modrých strakáčů bylo vystaveno 17 ks. V havanovitém barevném rázu byli vystaveni 3 králíci, po jednom králíkovi byli předvedeni v barevných rázech – žlutý, divoce zbarvený a železitý. Třetí nejpočetněji zastoupený barevný ráz byl černožlutý s 11 králíky.

Jako doplněk expozice byli vystaveni zakrslí strakáči a to jeden v rázu černožlutém a 4 v rázu černém.

Ve Zdounkách vystavovalo 12 chovatelů ČS, z toho byl jeden nečlen klubu.

Z počtů vystavených králíků vyplívá, že letošní expozice klubu ve Zdounách byla zatím největší z expozic pořádaných a podporovaných klubem ČS.

Posuzování strakáčů se ujal přítel Vacek a předvedl velice dobrou práci.

Protože sám vystavoval v expozici, jeho králíky posoudil další posuzovatel přítel Červinka.

 Jako nejlepší kolekce expozice byla vyhodnocena kolekce ČSč. př.Maliny se ziskem 378,5 bodu.

Nejlepší samicí byla vyhodnocena  ČSč. také př. Maliny s oceněním 96 bodů .

Nejlepším samcem expozice byl vyhodnocen ČSč. př.Gajdůška

s oceněním 96 bodů .

Čestné ceny získali chovatelé – př. Smetana na 0,1 ČSč. s ocením  95,5; př.Lachký na 0,1 ČSm. s oceněním 95 bodů; př.Brulík na kolekci ČSm. s oceněním 374,5 bodů; př.Svítil na 0,1 ČSčž. s oceněním 95,5 bodu .

Oceněni byli i zakrslí strakáči a to př.Hradečného – není člen klubu ČS - 0,1 ZSč. s oceněním 95 bodu .

Počasí  chovatelům velice přálo a tak se expozice i celá výstava povedla.

Už teď se těšíme na setkání za rok, kdy proběhne malá změna a expozice se pro rok 2013 stěhuje do nedalekých Bučovic, kde se určitě zase rádi sejdeme v co největším počtu. 

Jiří Svítil 

 

Celostátní výstava mláďat králíků Hodonín 7.-9.září 2012

 7.-9. září 2012 se konala celostátní výstava mladých králíků v Hodoníně.

I zde se představili chovatelé králíků plemene Český strakáč. Celkem bylo představeno 102 králíků v pěti barevných rázech.

Nejpočetnější byl tradičně barevný ráz černý se 65 králíky od 14 chovatelů. Z toho bylo 12 členů klubu. Na tento barevný ráz byly uděleny tři čestné ceny, které získali přátelé Gajdůšek a to dvě a přítel Smetana. Dále zde byly uděleny 3 poháry a to pohár číslo 1, což byl pohár ministra zemědělství na nejlepší kolekci Českých strakáčů a získal ho přítel Malina. Dále pak pohár číslo 3, což byl pohár ing. Jana Veleby, předsedy agrární komory na nejlepšího jedince národního plemene králíků, který získal přítel Lachký a pohár číslo 11, což byl pohár ing.Jaroslava Kratochvíla , víceprezidenta EE,

také věnovaný na nejlepší kolekci Českého strakáče a získal ho přítel Machač.

Druhý nejpočetnější barevný ráz na výstavě v Hodoníně byl černožlutý se 16 králíky od 3 chovatelů. Z toho byl jeden člen klubu. Zde byla udělena jedna čestná cena, kterou získala přítelkyně Kramárová, jenž hodně úspěšně překonává na našich výstavách členy klubu Českého strakáče v tomto barevném rázu.

Třetím barevným rázem, vystaveným na výstavě, byl ráz modrý s účastí 12 králíků od tří chovatelů. Z toho byli dva členi klubu Českého strakáče.

Zde získal čestnou cenu přítel Lachký.

Čtvrtým barevným rázem, předvedeným na výstavě, byl ráz havanovitý v počtu 8 králíků od dvou členů klubu. Čestnou cenu získal přítel Martinec.

Na závěr potěšil jeden Český strakáč činčilovitý od přítele Svobody.

Ostatní barevné rázy nebyly předvedeny.

Výstava se konala sice v hale, ale jak už bylo mnohými řečeno v trochu „neformálním“ prostředí. Ale snaha organizátorů co nejlepší výsledek byla znát na každém kroku.

Tak v roce 2013 v Lysé nad Labem nashledanou.

 Jiří Svítil

 

Speciální výstava ČS Slavkov 2012

 Přišel podzim měsíc listopad a s ním speciální výstava strakáčů ve Slavkově. V tomto roce bylo přihlášeno 125 strakáčů v sedmi barevných rázech. Posouzení provedli př. Jiří Jahoda a poradce chovu ČS př. Nykl Josef. Posuzovalo se sudá lichá a každý králík byl při posouzení převážen.

Vystavovali – Ambrož, Břečka, Gajdůšek, Kmošek, Ing. Kratochvíl, Lachký, Mička Tomáš, Nykl, Vokolek, Brulík, Krajkovič, Cásek, Vacek a Svítil.

Pohár na samce získal strakáč v kleci 206-1-2 S 2395 chovatel Matysík 95 bodů.

Pohár na samici získal strakáč v kleci 202 3-2 S 84 chovatel Lachký

95,5 bodů.

Pohár na kolekci získali strakáči v barvě modré v kleci 237-240 chovatel Lachký se ziskem 378,5 bodů.

Dále bylo uděleno 8 čestných cen – kolekce od př. Gajdůška a Brulíka, jednotlivci od př. Vacka, Svítila, Gajdůška, Nakla a Cáska.

Přítel Cásek vystavil barevný ráz madagaskarový celkem 6 strakáčů.

Samec v kleci 245 12-1 53K získal 94 bodů a právem čestnou cenu.

Mimo členů klubu vystavovali 2 místní chovatelé, tito vystavili 4 strakáče v barvě černé.

Stínem celé expozice bylo 6 strakáčů chovatele …......................?, člena klubu, váha neodpovídala stáří/chybělo jim kilo/jedna výluka a 5 strakáčů s oceněním v % 89,5 bodů.

Na výstavě panovala přátelská nálada, hala je prostorná světlá.

Ze strany pořádající organizace vstřícný krok - výdej králíků pro chovatele z Čech v pátek v odpoledních hodinách.

Na závěr rád poděkuji organizaci, vystavovatelům, posuzovatelům a všem jenž se podíleli na zdárném průběhu výstavy.

Na shledanou ve Slavkově v roce 2013. 

Jan Lachký

 

Speciální výstava ČS v Kolíně - Štítarech

 při okresní výstavě. V Kolíně má svoji tradici, první speciální výstava se uskutečnila

v Kolíně v roce 1971 a to v restauraci na Rychtě. Letošní výstavy se účastnilo

20 chovatelů českého strakáče, z toho bylo 15 členů klubu a 5 nečlenů. 
Bylo vystaveno 96 kusů králíků Českých strakáčů v 8 barevných rázech. Nejvíc bylo vystaveno černých 50 kusů a 46 kusů barevných rázů, což je velice pěkné. 
Vystaveno bylo 18 kusů modrých od 5 chovatelů, 6 kusů havanovitých od 2 chovatelů, 6 kusů žlutých, což je nejvíc v historii klubu, ale od 1 chovatele a zrovna nečlena klubu!

4 kusy železitých, 1 kus divoký, 1 kus činčilový, 10 kusů černožlutých od 3 chovatelů.

Posouzení ČSč provedl J. Vlastník: všichni králíci byli převáženi při posuzování.

Vítězná kolekce černých strakáčů 378 bodů pohár získal Samec Josef
Nejlepší 1.0 C 1-2 S-10 96,0 bodů Procházka Josef
Nejlepší 0.1 C 1-2 S-2509 95,0 bodů Samec Josef
Čestná cena kolekce 377,0 bodů Hovorka Jiří
Čestná cena 1,0 C 9-1 S-400 95,5 bodů Samec Josef
Čestná cena 1.0 C 6-1 S-310 95,5 bodu Pražan Josef
Posouzení barevných ČS provedl Č. Pozdník a vyhodnoceno bylo:
Vítězná kolekce barevných rázů ČSčž 377,5 bodů pohár Hrstka Ladislav
Nejlepší 1,0 ČSdiv C 8-1 S-20 95.0 Vlastník Jaroslav
Nejlepší 0.1 ČSm C 2-2 S-44 Pažan Josef
Čestná cena kolekce ČSm 374,5 Chadraba Karel


Typizace se provedla v sobotu - 3.0 ČSč a 1.1 ČSm ve složení : J. Vlastník, O. Palounek, M. Mička, L. Vokolek
Překvapení výstavy bylo vystavení barevných strakáčů 46 kusů. Byly vystaveny i málo chované barvy 6 kusů havanovitých všechny nad 3,5 kg s oceněním 94,5/ 2 krát 93,5/ 93/ 91 a neklasifikován pro dvě skvrny, jelikož byl kvalitní v typu tak se také prodal.
Žlutých bylo také 6 kusů v dobré váze i barvě s oceněním 2 kusy 1.0 93 a mvd 4 kusy 0.1 94/ 92,5/ 92 a mvd což každý, kdo sleduje vystavení barevného rázu mohl prohlásit, že takovou kolekci ještě neviděl . Velice kvalitní byli také železití 4 kusy 1.0

3 krát 94,5 a 1krát 92/ 1 kus činčilový 92 b. a 1 kus divoký 95 bodů, který byl jedním z nejkvalitnějších králíků výstavy. Chovatelé z Čech ukázali, že pořádání do Kolína patří.
Králíci byli vystaveni v nových klecích a na vystavené králíky bylo dobře vidět. Škoda,

že se nepřijelo podívat více členů klubu, aby viděli jací pěkní strakáči v Čechách jsou...
ZO Kolín patří poděkování i za pěkné poháry pro nejlepší kolekce .
Všem vystavovatelům patří poděkování za vystavené králíky a věřím, že se ještě ve větším počtu sejdeme na speciální výstavě v Kolíně v roce 2013.

Josef Tuček
 

 

Speciální výstava strakáčů Dettelbach – Německo
Vážení přátelé, dovolte mi, abych se  s Vámi podělil o své dojmy z Německé speciálky konané 12.-14. 10.2012 v Bavorském městečku Dettelbach. Na tuto výstavu jsme vyrazili v pátek dopoledne a to v  počtu osmi členů našeho klubu. Kolem páté hodiny odpolední jsme dorazili na určené místo a ač nebyla výstava ještě otevřená bez problémů jsme se dostali dovnitř. A opět se dá říct, že nás pohled do haly nezklamal, perfektní prostředí, vyzdobená hala, ale hlavně perfektně připravená zvířata v hojném počtu. Jelikož počet zvířat byl opravdu nevídaný, najednou jsme zjistili, že hodiny ukazují 22:15 a tak jsme se přesunuli na apartmán, kde probíhala dál vášnivá debata, kterou ukončil až pan domácí. Sobota začala brzkým budíčkem, snídaní a hurá zpět na výstavu. Vzhledem k počtu vystavených zvířat bylo i v sobotu na co koukat. V 11:00 byla výstava za přítomnosti představitelů města a chovatelských funkcionářů oficiálně otevřena. A nyní ke konkrétním číslům, celkem bylo vystaveno 1745 králíků ( Německý obrovitý strakáč, Rýnský strakáč, Malý strakáč – Český strakáč, Anglický strakáč, Zakrslý strakáč) samo sebou,že naší partu nejvíce zajímali Malí strakáči a i těch bylo dost: černých 227, modrých 94, havanovitých 77 a divokých 25. Na závěr bych chtěl poděkovat Lukášovi Záhlavovi, který díky své perfektní němčině byl v jednom kole.Cesta domů ubíhala dobře a já jsem byl šťastný, že jsem strávil zase pár hodin s kamarády, bez kterých si svůj chovatelský život neumím představit.
Ladislav Vokolek


 

Evropská výstava v Lipsku – Německo 

Náš klub zorganizoval zájezd na Evropskou výstavu do Lipska.

Jelo se 8mi místným mikrobusem a to v obsazení : Jiří Vacek,

Jiří Svítil, Lukáš Záhlava, Jan Lachký, Jiří Břečka, Láďa Vokolek

a snad naši dva budoucí členové: Jarda Hradečný a Milan Kotyza.

Sraz byl v pátek ráno v Kořenicích u Ládi Vokolka, kde jsme si stačili ještě prohlédnout jeho chov a občerstvit se před jízdou...

Cesta ubíhala rychle a tak jsme již odpoledne byli na výstavišti, kde jsme si prohlédli hlavně naše strakáče. Bylo přihlášeno 304 ČS.

Divoce zbarvených bylo přihlášeno 32, pak následovalo 141 černých, 70 modrých, 57 havanovitých a 4 černožlutí. Zvířata byla ohodnocena výše než je zvykem na našich výstavách a tak bylo běžné vidět spoustu ocenění 95-96,5bodu. Poháry se dávaly na 97 bodová zvířata a výše. Nejvyšší ohodnocení na ČS bylo 98,5 bodů a to na samce ČSm – ten byl opravdu perfektní... Až do večera jsme prohlíželi České strakáče a závěrem navštívili český stánek, který důstojně reprezentoval Českou republiku. Za tmy jsme se vydali hledat zamluvené ubytování do nedalekého hotelu, který ale i navigace měla problém nalézt. V sobotu ráno jsme opět navštívili výstavu. Na výstavišti jsme byli překvapeni obrovskými davy návštěvníků, jelikož v pátek byly haly poloprázdné. Setkali jsme se také s několika německými chovateli, s kterými máme navázané přátelství při našich setkáních. Já osobně jsem pozdravil přítele Kurta Vierhellera, Silvii a Winfrieda Schreiber, Jörga Stünkela a Josefa Steinacka. Také jsem si popovídal s dalšími klubaři, kteří jeli na výstavu sami: Jarda Vlastník, Josef Tuček, Ladislav Hrstka, Milan Havel... V poledne došlo k výměně dohodnutých zvířat a my vyrazili domů.

Jiří Břečka

Společenská rubrika

Gratulujeme našim jubilantům, kteří oslaví svá životní jubilea

a přejeme mnoho zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů...  

 

Ambrož František 18.12. 1927 oslaví 85 roků

 

Moulis Karel 27.4.1938 oslaví 75 roků

 

Pražan Josef 12.5.1938 oslaví 75 roků


Procházka Josef 27.5.1938 oslaví 75 roků


Palounek Oldřich 6.3.1943 oslaví 70 roků

 

Morbicr Josef 6.4.1943 oslaví 70 roků

 

Ing. Vlček František 24.2. 1948 oslaví 65 roků

 

Kosik Ladislav 6.5.1948 oslaví 65 roků


Gajdůšek František 2.4.1963 oslaví 50 roků

 

Za Klub chovatelů králíků Českých strakáčů přeje Jaroslav Vlastník.